Oikeus hiv-testiin -hanke kehittää hiv-testauskäytäntöjä päiväkeskuksissa, asumisyksiköissä ja kadulla

Sanna Salo ja Jenny Kaasinen-Wikman ovat yhteiskuvassa lähekkäin iloisissa tunnelmissa graafisen ulkomaalauksen edessä.

Sivu on viimeksi tarkistettu 25.4.2024

Tarve Oikeus hiv-testiin- hankkeelle on tunnistettu Hivpointin ja A-klinikkasäätiön toimintakentällä jo pidemmän aikaa, ja tositoimiin päätettiin ryhtyä kehittämishankkeen muodossa, kun pääkaupunkiseudulla ilmeni yhä enemmän uusia hiv-tartuntoja pistämällä päihteitä käyttävien ihmisten keskuudessa. Kolmivuotisen hankkeen rahoittaa STEA.

”Uusien hiv-tartuntojen lisääntyminen tässä väestöryhmässä herätti välittömästi huolen, että hiv-testeihin pääsy ei ole kaikille yhteiskuntamme jäsenille helposti saavutettavaa. Alustavien selvitystemme perusteella tämänhetkiset palvelut ja resurssit eivät välttämättä vastaa palveluiden käyttäjien tarpeisiin.”

Hankesuunnittelija Jenny Kaasinen-Wickman

Pistämällä päihteitä käyttäville ihmisille on olemassa useita erilaisia palveluita. Hankkeessa tehdään yhteistyötä muun muassa päiväkeskusten, asumisyksiköiden ja kadulla liikkuvien yksiköiden kanssa. Hankkeessa kartoitetaan testauksen esteitä ja etsitään niihin ratkaisuja yhdessä eri toimijoiden ja palveluja käyttävien ihmisten kanssa.

Monet hivin ennaltaehkäisyyn suunnatut toimenpiteet, kuten säännöllinen testaus ja seksuaaliterveysneuvonta auttavat myös muiden tartuntatautien, kuten hepatiittien ennaltaehkäisyssä.

”Hiv-testauksen ja seksuaaliterveydestä puhumisen tulisi olla vahvemmin osa terveysneuvontatyötä. Hankkeessa on tärkeää kouluttaa palveluita tuottavien yksiköiden työntekijöitä. Testauksen normalisoiminen ja oikea tieto hivistä vähentävät stigmaa ja madaltavat myös testiin hakeutumista.”

Hankekoordinaattori Sanna Salo

Hankkeen tavoitteena on rakentaa kullekin toimintayksikölle pääkaupunkiseudulla sopiva toimintasuunnitelma, jossa hiv-testauksen puheeksi otto ja testien tarjoaminen olisi rutiininomaista ja säännöllistä muun toiminnan ohessa. Suunnitelman tekemiseen osallistuvat yhteistyökumppaneiden henkilöstö, asiakkaat sekä asukkaat ja kokemustoimijat.

Kuvassa sivun yläreunassa ovat hankkeen työntekijät Sanna Salo ja Jenny Kaasinen-Wickman. Kuvaaja: Tarja Virolainen, A-klinikkasäätiö

Hanke pähkinänkuoressa

Nimi
Oikeus hiv-testiin

Perusajatus
Kaikilla ihmisillä on oikeus hiv-testiin. Hiv- ja muihin tarpeen mukaisiin testeihin tulisi päästä mahdollisimman matalalla kynnyksellä.

Slogan
Minulla on oikeus hiv-testiin, niin on sinullakin.
Pitämällä itsestämme huolta pidämme samalla huolta myös muista ihmisistä.

Yhteystiedot
Sanna Salo, hankekoordinaattori, Hivpoint, 040 860 7988
Jenny Kaasinen-Wickman, hankesuunnittelija, A-klinikkasäätiö, 040 487 5093

Jenny on haittoja vähentävän työn ja Sanna seksuaaliterveyden asiantuntija.

”Meille tässä työssä on kyse yhdenvertaisuudesta, stigman purkamisesta ja ihmisoikeuksien toteutumisesta.”