7.12.2020

Korona-rokotus

Kysymys

Hei,

Miten hiv-positiiviset priorisoidaan korona-rokotusohjelmassa? Pääsevätkö positiiviset ensimmäiseen rokotusryhmään vanhusten ja sote-henkilöstön ohella?

Vastaus

Hei,

kiitos kysymyksestäsi! Julkaisimme huhtikuussa 2020 artikkelin, jossa todettiin. että tiedejulkaisu Lancetissa on julkaistu ensimmäinen tapaussarja hiv-tartunnan saaneista COVID-19 -sairauden takia sairaalaan joutuneista potilaista. Lancetin julkaisun perusteella näyttäisi, että hiv-tartunnan saanet eivät ole koko väestöön verrattuna suuremmassa riskissä oireiden tai taudin vakavuuden suhteen. Tästä johtuen voidaan todeta, etteivät hiv-tartunnan saaneet suurella todennäköisyydellä kuulu aivan ensimmäisten rokotettavien joukkoon. Tartunnan saaneiden kannattaa varmistaa asia vielä omalta infektiolääkäriltään.