3.3.2021

Alkoholi ja hiv

Kysymys

Vaikuttaako testin tulokseen jos on juonut alkoholia/on lievästi päihtynyt?

Vastaus

Hei! Hiv-testi etsii hivin vasta-ainetta, eikä sen löytymiseen vaikuta päihteet tai esimerkiksi lääkitys tai mitkään sairaudet. Tärkeintä testin luotettavuuden kannalta on, että riskitilanteesta on kulunut riittävä aika. Testi on täysin luotettava kolmen kuukauden kuluttua riskitilanteesta.