21.5.2019

Tiedote: kondomit koetaan tärkeäksi osaksi maksutonta ehkäisyä – mutta ne eivät ole helposti nuorten saatavilla

Kondomi ehkäisee tehokkaasti eri seksitauteja. Kuvassa paljon erilaisia kondomeja.

Nuorille tarjottava maksuton ehkäisy on yleistymässä nopeaa tahtia. Jo yli 40:ssä kunnassa on luvattu tarjota maksuton ehkäisy alle 20- 25-vuotiaille nuorille. Osana maksutonta ehkäisyä nuorille tarjotaan yleisimmin jokin pitkäkestoinen ehkäisymenetelmä, mutta kondomien tarjoaminen vaihtelee kunnittain.

Hivpointin teettämän kyselyn mukaan koulujen ja ehkäisyneuvoloiden terveydenhoitajat, terveystiedon opettajat ja nuoriso-ohjaajat kokevat kondomien maksuttoman jakelun tärkeäksi, mutta kondomit eivät ole vielä helposti nuorten saatavilla.

Käytännöt vaihtelevat suuresti eri kuntien ja toimijoiden välillä. Kaikissa kunnissa kondomit eivät kuulu osaksi maksutonta ehkäisyä. Joissain kunnissa nuorille annetaan ehkäisyneuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa yksi kondomi kokeilumielessä ja toisissa kunnissa nuori saa jopa kymmenen kondomia mukaansa. Ongelmallista on myös, että osassa kunnista maksuton ehkäisy koskee vain yhtä ehkäisyvälinettä nuorta kohden. Käytännössä maksuttoman hormonaalisen ehkäisyn valinnut nuori ei siis saa maksuttomia kondomeja näissä kunnissa.

”Maksuttoman ehkäisyn tarjoamisessa on erittäin tärkeää huomioida ja kartoittaa nuorten suhteiden ja seksitapojen moninaisuus”, sanoo Hivpointin seksuaalineuvoja ja nuorten työn suunnittelija Maria Oinonen. ”Kaikilla nuorilla ei ole pitkäaikaista kumppania tai tarvetta raskauden ehkäisylle, mutta suurimmalla osalla seksuaalisesti aktiivisista nuorista on tarve seksitautien ehkäisyyn, Oinonen jatkaa. ”Kondomin oikeaoppinen käyttö ja kondomien saatavuus ovat tässä keskiössä”, Oinonen päättää.

Kondomeja tulisi olla saatavilla yhdenvertaisesti kaikille nuorille. Lisäksi on tärkeää, että kondomeja on saatavilla siellä, missä nuoret liikkuvat. Kyselyssä tuli ilmi Nauvon, Korppoon ja Paraisten nuorisotiloissa meneillään oleva kokeilu. Kondomeja ja muita seksuaaliterveyteen liittyviä tuotteita sekä tietoa on saatavilla kaapista, joka on asennettu nuorisotilan vessaan. Kaapin olemassaolo antaa luvan ottaa seksuaalisuuteen liittyvät teemat puheeksi. Nuoret ovat ottaneet kondomikaapit innolla ja kunnioittaen vastaan!

Hivpoint on kesän aikana mukana jakamassa ilmaisia kondomeja Lahden, Pirkanmaan, Vaasan ja Helsingin Pride-tapahtumissa sekä Oulun Qstockissa.

Lisätiedot:

Maria Oinonen, nuorten työn suunnittelija ja seksuaalineuvoja, maria.oinonen(at)hivpoint.fi, 040 869 9007

Anni Susineva, nuorten työn suunnittelija ja seksuaaliterapeutti, anni.susineva(at)hivpoint.fi , 040 551 7511

Michelle Sahal Estime, viestinnän asiantuntija, michelle.sahalestime(at)hivpoint.fi, 0504133087

Hivpoint teetti 2018-2019 kyselyn kondomien saatavuudesta kunnissa, joissa on luvattu maksuton ehkäisy alle 20-25 -vuotiaille nuorille. Kyselyyn vastasi ehkäisyneuvolan, kouluterveydenhuollon ja nuorisotoimen työntekijöitä 26 kunnasta.