30.11.2023

Stigma vaikuttaa hiv-positiivisten elämään ja estää hakeutumasta testeihin

Kolme henkilöä keskustelee pöydän ääressä. Pöydällä esitteitä ja kondomeja.

Maailman aids-päivänä, 1.12. hiv-työtä tekevät järjestöt muistuttavat, että stigma vaikuttaa hiv-positiivisten jokapäiväiseen elämään ja estää ihmisiä hakeutumasta testeihin.

Positiiviset ry:n Stigma Index -kyselytutkimuksen mukaan Suomessa joka kymmenes (11 %) hiv-positiivinen oli kuluneen vuoden aikana jättänyt hakeutumatta tarvitsemaansa muuhun kuin hiviin liittyvään terveydenhuoltoon. Suurin osa (74 %) koki hivistä kertomisen muille ihmisille edelleen vaikeaksi.

“Muutosta on tapahtunut, mutta se on hidasta. Kun hiviin ei kuolla, ei hivistä tarvitse puhua. Kansainvälisiä kestävän kehityksen tavoitteita ei hivinkään osalta saavuteta ja yhtenä suurena esteenä sille on stigma.”

toiminnanjohtaja Sini Pasanen, Positiiviset ry

Matalan kynnyksen testauspalvelut edistävät hoitoon pääsyä

Hivin ja muiden seksitautien tehokas ennaltaehkäisy edellyttää, että julkisen terveydenhuollon rinnalla tarjotaan myös järjestöjen matalan kynnyksen testauspalveluja. Ne edistävät tartuntojen varhaista toteamista ja hoitoon pääsyä. Järjestöt tavoittavat tartuntariskissä olevia henkilöitä, joiden on eri syistä vaikea hakeutua julkisiin terveyspalveluihin. Matalan kynnyksen palveluissa on mahdollisuus saada tukea ja neuvontaa, asioida ilman ajanvarausta, nimettömänä ja eri kielillä.

“Stigma estää ihmisiä hakeutumasta seksitautitesteihin. Stigman ja syrjinnän torjumisen on oltava etusijalla hoitoon pääsyn turvaamisessa ja tartuntojen ennaltaehkäisyssä.”

ennaltaehkäisy- ja palvelutoiminnan päällikkö Jenny Tigerstedt, Hivpoint

Stigma vaikuttaa hoidon toteutumiseen

Pro-tukipiste kysyi seksityöntekijöiltä, voivatko he kertoa avoimesti seksityöstään käydessään testeissä julkisessa tai opiskelijaterveydenhuollossa. Valitettavan moni ei ollut rohjennut kertoa, vaikka se olisi ollut tärkeää hoidon kannalta. Moni kertoi pelkäävänsä epäkunnioittavaa kohtelua, epäolennaisia kysymyksiä tai asian tarpeetonta kirjaamista Omakantaan.

“Seksityöntekijöihin kohdistuva stigma on edelleen merkittävä terveysriski. Rohkaisemme dialogiin stigmatisoitujen yhteisöjen kanssa, koska vain yhdessä kehittämällä saamme palvelut laadukkaammiksi ja vastaamaan tarvetta.”

palvelujohtaja Minna Huovinen, Pro-tukipiste

Järjestöt tiedon välittäjinä ja turvallisina tiloina

Maailman aids-päivän kansainvälinen teema on tänä vuonna Let communities lead. Yhteisöillä on keskeinen rooli hiv-tartuntojen ehkäisyssä sekä hiv-positiivisten hyvän elämänlaadun takaamisessa. Yhteisöt voivat toimia paitsi tiedon välittäjinä myös turvallisina tiloina, joissa ihmiset voivat käydä testeissä ja saada tukea ilman pelkoa stigmasta tai syrjinnästä.

Lue lisää kansainvälisen Maailman aids-päivän teemasta UNAIDS:n sivulta:
World AIDS Day 2023: Let communities lead!

Maailman aids-päivänä tapahtuu:

  1. Positiiviset ry:n Maailman aids-päivän aamiaistilaisuus 1.12.2023 klo 8.30. Tervetuloa kuulemaan asiantuntijoiden puheenvuoroja stigmasta ja muista hiviin liittyvistä ajankohtaisista asioista! Lisätiedot tilaisuudesta: anni.mattinen@positiiviset.fi
  2. Maksuttomia infomateriaaleja hivistä ja hiv-hoidosta seitsemällä eri kielellä osoitteessa: https://www.maailmanaidspaiva.com/materiaalit/

    Lue lisää järjestöjen kampanjasta: Tieto hivistä on ihmisoikeus!
  3. Sosiaalisessa mediassa Maailman aids-päivään liittyviä julkaisuja sekä tärkeää tietoa hiv-testauksen merkityksestä ja yhteisöjen roolista tunnisteilla #maailmanaidspaiva #lääkittyhiveitartu

Kansainvälinen Maailman aids-päivä 1. joulukuuta

Maailman Terveysjärjestö WHO julisti vuonna 1988 Maailman aids-päivän 1. joulukuuta vietettäväksi päiväksi. Päivän tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta hivistä ja aidsista sekä kampanjoida hiv-tartuntojen ennaltaehkäisyn ja hiv-positiivisten oikeuksien puolesta.

Lisätietoja:

Sini Pasanen
Toiminnanjohtaja
Positiiviset ry
sini.pasanen@positiiviset.fi
Puh. 044 5544556

Jenny Tigerstedt
Ennaltaehkäisy- ja palvelutoiminnan päällikkö
Hiv-säätiö / Hivpoint
jenny.tigerstedt@hivpoint.fi
Puh. 050 304 6068

Minna Huovinen
Palvelujohtaja
Pro-tukipiste
minna.huovinen@protukipiste.fi
040 709 0500