7.3.2024

Seksitaudit – stigma, häpeä ja syyllisyys

Henkilö nojaa käteensä surullisen oloisena. Toisen henkilön käsi on tämän olkapäällä.

Hivpointin asiantuntijan, Teppo Heikkisen, mukaan stigmaa, häpeää ja syyllisyyttä ei ole kovin paljon suomenkielisissä teksteissä lähestytty nimenomaan seksitautien näkökulmasta. Seksuaalisuuteen liittyvää häpeää sen sijaan on käsitelty laajemmin. Teppo Heikkinen katsoi tarpeelliseksi kirjoittaa aiheesta, näin aluksi hieman yleisemmin, toisessa artikkelissaan myöhemmin konkreettisemmin erityisesti Hivpointin työn näkökulmasta. 

Hiviin ja muihin seksitauteihin liittyy stigmaa, häpeää ja syyllisyyttä. Näistä voimakkain leimana tai tunteena on stigma, ja sitä seksitautien osalta ovat joutuneet kantamaan keskeisimmin hiv-tartunnan saaneet. Kenenkään kantama stigma ei kuitenkaan ole luonnollista, eli luonnon ehdoista lähtevää, vaan se on aina sosiaalisesti tuotettua. Oikea tieto hivistä auttaa vähentämään hivin stigmaa, mutta valitettavasti pelkkä oikea tieto ei poista sitä.  

Perusteellisemmin stigmaa poistetaan muuttamalla seksuaalisuuteen liittyviä syrjiviä normeja ja tukemalla seksuaalista yhdenvertaisuutta.

Jos seksitauteihin liittyvä stigma koskee eniten hiviä, muihin seksitautein liittyvät negatiiviset tunnetilat ovat enemmän häpeää ja syyllisyyttä. Häpeä ja syyllisyys voivat koskea esimerkiksi sitä, että on syystä tai toisesta joutunut seksitautitartunnan riskiin tai siihen, että on saanut seksitautitartunnan.

Seksitautihäpeä ja -syyllisyys nousevat seksuaalisuuden ja seksin häpeästä ja syyllisyydestä

Häpeä on inhimillinen tunne, joka vaikuttaa ihmisten väliseen kanssakäymiseen. Seksuaalisuuteen voi liittyä häpeää, joka voi aiheuttaa kokemusta viallisuudesta, arvottomuudesta ja ulkopuolisuudesta. Syyllisyyden tunne taas liittyy tekoihin tai tekemättä jättämiseen.

Näin kirjoitetaan Sexpo-säätiön sivuilla olevassa artikkelissa, jossa määritellään seksuaalisuuteen liittyvää häpeää ja syyllisyyttä. Sivuilta löytyy myös toinen aihetta käsittelevä artikkeli, jossa todetaan seuraavasti: 

Syyllisyyden tunne herää sosiaalisissa kontakteissa. Syyllisyyden tunne ja häpeän tunne usein saattavat sekoittua, vaikka kyse on erilaisista tunteista. Syyllisyyden tunne liittyy tekoihin, kun taas häpeän tunne liittyy itseen ihmisenä. Sekä syyllisyyden että häpeän tunteet voivat tuntua olossa ahdistuksena ja masentuneisuutena.

Seksitauteihin liittyvä häpeä ja syyllisyys eivät ole irrallisia seksuaalisuuteen ja seksiin liittyvästä häpeästä ja syyllisyydestä, vaan liittyvät useimmiten oleellisesti niihin.

Taustalla laajempia yhteiskunnallisia tai yksilöllisempiä syitä   

Seksitauteihin liittyvän stigman, häpeän tai syyllisyyden taustalla voi olla laajempia yhteiskunnallisia tai historiallisia syitä, jotka liittyvät seksuaalisuuden normittamiseen ja rakenteisiin.  

Esimerkiksi heteronormatiivisuus estää osaa ihmisistä saamasta arvostusta omaan seksuaaliseen suuntautumiseensa ja tukea oman seksuaalisuuteensa tai seksuaalisten suhteiden rakentamiseen. Jos seksuaalisuuteen ja seksiin liittyvän normatiivisuuden vuoksi jää vaikkapa koulujen seksuaalivalistuksen yhteydessä vaille itselleen soveltuvaa tietoa, se voi myöhemmin vaikuttaa kielteisesti seksuaaliseen itsetuntoon. Tämä puolestaan voi johtaa siihen, että yksilö voi kokea tarpeetonta stigmaa, häpeää tai syyllisyyttä saatuaan seksitautitartunnan.  

Yksilöllisemmät syyt seksitauteja ja seksitautitartuntoja kohtaa koettuun häpeään tai syyllisyyteen voivat puolestaan olla hyvin monenlaisia ja monesti yksittäisiin tapahtumiin liittyviä ja niistä nousevia.  

Seksitauteihin liittyy useammin haitallista syyllisyyttä

Joskus voi kokea myös tervettä syyllisyyttä. Edellä mainitussa Sexpon artikkelissa (syyllisyyden tunteesta) mainitaan, että on olemassa myös tervettä syyllisyyttä, jota voidaan tuntea silloin, kun huomataan omalla teollaan aiheutettua haittaa tai kärsimystä muille. Artikkelin mukaan ”tervettä syyllisyyttä tarvitaan siihen, että yhteisöt ja yhteiskunnat toimivat.”  

Seksitautien kohdalla tervettä syyllisyyttä voisi kokea esimerkiksi tilanteessa, jos jättää menemättä seksitautitesteihin, vaikka tietää olleensa merkittävässä seksitautitartunnan riskissä, tai kun jättää suojautumatta seksissä saatuaan esim. klamydia- tai tippuritartunnan, ja kun siihen saatu lääkitys ei ole vielä käytetty loppuun ja tartuntariskiä poistettu. 

Seksitautitartuntoihin liittyy kuitenkin useammin haitallista syyllisyyttä. Kun seuraavan kerran syyllisyys kalvaa mieltäsi ja mietit, miksi taas sain seksitautitartunnan, kannattaa itsensä soimaamisen sijaan vastata itselleen: No näin nyt vain tapahtui, koska halusin seksuaalista tyydytystä ja nautintoa, ja se oli hyvä juttu! Ja sitä paitsi huolehdin loistavasti omasta ja kumppaneiden seksuaaliterveydestä käymällä testeissä ja saamalla asianmukaisen hoidon.

Näkökulman kirjoittajana Hivpointin asiantuntija Teppo Heikkinen