8.3.2023

Naiset ovat aliedustettuina hiv-lääketutkimuksessa

Tummahiuksinen nainen puhaltaa saippuakuplaa ulkona.

Tänä vuonna julkaistussa Shuang Zhoun johtamassa tutkimuksessa (tutkimus maksumuurin takana, Aidsmapin uutinen tutkimuksesta löytyy tästä) havaittiin, että cissukupuoliset (syntymässä määriteltyyn sukupuoleen samaistuvat) naiset ovat kroonisesti aliedustettuina hiv-lääkkeitä (antiretroviraaleja) tutkivissa kliinisissä tutkimuksissa. Tämä on häkellyttävää, kun tiedetään, että maailmanlaajuisesti yli puolet hiv-tartunnan saaneista on naisia.

Ennen kuin uusi hiv-lääke voidaan hyväksyä yleiseen käyttöön, viimeisessä koevaiheessa rekrytoidaan suuri joukko ihmisiä arvioimaan uuden hoidon turvallisuutta ja tehokkuutta verrattuna aikaisemmin saatavilla olevaan lääkkeeseen. Zhoun ja kumppaneiden (2023) mukaan naisosallistujien vähäinen määrä tutkimuksissa vaikutti tutkimusten kykyyn havaita sukupuolierot lääkkeiden turvallisuudessa ja tehokkuudessa.

Nykyaikaiset hiv-lääkkeet ovat yleisesti hyvin siedettyjä ja niiden haittavaikutukset ovat vähäisiä. Kuitenkin se, että naiset eivät ole tarpeeksi hyvin edustettuina hiv-lääketutkimuksessa, johtaa siihen, että hiv-lääkityksen sivuvaikutusten sukupuoleen perustuvista eroista ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi tietoa. Esimerkiksi joitain haittavaikutuksia on raportoitu useammin naispotilailla, mutta sukupuolieroista ei ole systemaattista tutkimustietoa.

Naisten vähäinen määrä hiv-lääketutkimuksessa ei ole uusi ongelma

Havainto siitä, että naiset eivät ole tarpeeksi hyvin edustettuina hiv-tutkimuksessa, ei ole uusi ja samankaltaisia tutkimustuloksia on muitakin. Lääkeyhtiöt, kuten ViiV (yhtiön enemmistöomistaja GSK), ovat itsekin myöntäneet ongelman olemassaolon ja julistaneet parantavansa naisten edustuksen lisäämistä lääketutkimuksissa. Zhoun ja kumppaneiden mukaan naisten osallistuminen hiv-tutkimukseen ei ole kuitenkaan parantunut 10 vuoden aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että ei ole tietoa, miten hiv-hoito vaikuttaa eri tavalla naisiin ja miehiin.

Naisten osuutta tutkimuksissa voidaan lisätä

Zhou ja tutkimusryhmineen vaativat lääkeyhtiöitä parantamaan naisten rekrytointia tutkimuksiin. Aidsmap-sivuston toimittajan Bakita Kasadhan mukaan tutkijoiden on aika olla pitämättä miehiä oletusihmisinä ja tunnustaa että miesten suunnittelemat rekrytointikäytännöt lääketutkimuksiin suosivat miehiä. Tutkimuksessa naisten tulee olla kattavasti edustettuina, sillä naisten aliedustus tutkimuksessa johtaa vääristyneeseen tietoon hiv-lääkityksen tehokkuudesta ja sivuvaikutuksista naisilla. Naisten edustusta lääketutkimuksessa voidaan parantaa selvittämällä minkälaiset käytännön asiat ovat esteenä tutkimuksiin osallistumiselle ja poistamalla näitä esteitä. Yksi keino voi olla esimerkiksi lastenhoitotuen tarjoaminen tutkimukseen osallistuvalle naiselle tai lisäämällä vaihtoehtoisia ajankohtia osallistua tutkimukseen.