21.11.2022

Suomessa hiv-tartunnat todetaan usein vuosien viiveellä – hivin ja muiden seksitautien testausta tulisi tehostaa

Ammattilainen tekee hiv-testiä asiakkaalle.

Euroopassa noin puolet hiv-tartunnan saaneista ja suomalaisista tartunnan saaneista yli 10 % ei tiedä hiv-tartunnastaan, koska heitä ei ole testattu. Lisäksi Suomessa yli puolet hiv-tartunnoista diagnosoidaan myöhään. Tartunnat todetaan usein vuosien viiveellä tai vasta siinä vaiheessa, kun sairaus on edennyt aids-vaiheeseen. Yli puolella tartunnan saaneista on ollut ennen diagnoosia terveydenhuollon käyntejä, joiden yhteydessä hiv-testiä olisi voitu tarjota jo aiemmin. Seksitautitartuntoja on tänä vuonna todettu ennätysmäärä, joten hivin ja muiden seksitautien testauksen tehostaminen on entistäkin tärkeämpää.

21.–28.11. vietetään eurooppalaista hiv- ja hepatiittitestausviikkoa, joka rohkaisee terveydenhuollon toimijoita kaikkialla Euroopassa tehostamaan hivin ja hepatiitin testausta ja lisäämään tietoisuutta varhaisemman testauksen merkityksestä.

Hiv-testausta tulee tehostaa erityisesti perusterveydenhuollossa  

Suomen kansallisessa hiv-strategiassa todetaan, että hiv-testausta tulee tehostaa erityisesti perusterveydenhuollossa. THL:n vuonna 2020 julkaiseman laaturekisterihankkeen selvityksen mukaan ainakin 54 %:lla vuoden 2011 jälkeen hiv-tartunnan saaneista oli ollut useita terveydenhuollon käyntejä tartunnan jälkeen, mutta ennen hiv-diagnoosia. Tilasto osoittaa, että hiv-testiä ei aina tarjota terveydenhuollossa, kun siihen olisi tarvetta. Hiv- ja muita seksitautestejä tulisikin tarjota aktiivisemmin, myös oireettomille. Varhainen diagnosointi ja hoidon aloitus pitää hiv-tartunnan saaneen terveenä ja ehkäisee jatkotartuntoja. Se on yksi tärkeimmistä tekijöistä hiv-epidemian hallitsemisessa. Hiv-lääkitys estää hivin tarttumisen myös seksissä ilman kondomia. 

Vaikka oireettomien seksitautien ensisijainen testauspaikka on omalla terveysasemalla, tarvittaviin testeihin pääsy on usein haasteellista. Terveysasemien ajanvarauspalveluissa neuvonta on usein puutteellista eikä asiakkaat pääse kaikkiin tarvitsemiinsa seksitautitesteihin. Anonyymi hiv-testaus ei suosituksista huolimatta usein toteudu. Perusterveydenhuollossa työskentelevät ammattilaiset tarvitsevat paremmat ohjeistukset seksitautitesteihin ohjaamisesta ja lisää osaamista seksuaaliterveysasioiden puheeksiottoon.

Hivpointin asiantuntija Sanna Salo

Kohdennetut hiv-testauspalvelut ehkäisevät uusia tartuntoja tehokkaasti 

Suomen hiv-strategiassa todetaan, että julkisen terveydenhuollon rinnalle tarvitaan myös kohdennettuja matalan kynnyksen testauspalveluja hiv-tartuntojen suhteen korkeammassa riskissä oleville avainryhmille. 

Hivpointin kohdennetuissa testauspalveluissa tartunnat todetaan jopa kaksi vuotta aiemmin kuin muualla terveydenhuollossa. Hiv-tartunnan saaneiden hoito päästään aloittamaan ajoissa ja voidaan estää infektion eteneminen. Samalla ehkäistään jatkotartuntoja tehokkaasti.

Hivpointin toiminnanjohtaja Jukka Keronen

Eurooppalaisen testausviikon kampanjaan osallistuu Suomessa 150 terveydenhuollon yksikköä 

Hivpoint on osallistanut 150 terveydenhuollon yksikköä ympäri Suomen mukaan eurooppalaisen hiv-testausviikon kampanjaan. Kampanjaan osallistuvat terveysasemat ja muut terveydenhuollon yksiköt jakavat tietoa hiv- ja muista seksitautitesteistä ja ohjaavat asiakkaitaan aktiivisesti testeihin kampanjaviikon aikana. Hivpoint on toimittanut kampanjaan osallistuville yksiköille maksuttomia kampanjamateriaaleja, joiden avulla hiv- ja muiden seksitautitestien puheeksiottoa voi tehostaa. 

Lisätietoa

Haastattelupyynnöt

Vilma Pietilä
viestintä- ja vaikuttamistyön päällikkö / Hivpoint
vilma.pietila@hivpoint.fi
Puh. 0445440900