Hiv ja aids -tietoa

Hi-virus aiheuttaa hoitamattomana pysyvän, ihmisen puolustusjärjestelmää tuhoavan infektion. Hiviä esiintyy kaikkialla maailmassa. Hi-virus löydettiin 1980-luvulla, jonka jälkeen tartunnan saaneiden hoito ja hoidon ennusteet ovat kehittyneet valtavasti. Hoidon kehittymisen ansiosta viruksen eteneminen elimistössä saadaan nykylääkityksellä pysäytettyä, jolloin tartunnan saanut voi elää täysipainoista elämää. Hiv ei estä seksielämää, parisuhdetta tai raskautta. Uusimpien tutkimusten mukaan toimivalla lääkityksellä oleva henkilö ei tartuta hiviä edes suojaamattomassa seksissä.  Toki kroonisen virustartunnan hoito vaatii säännöllistä lääketieteellistä seurantaa ja pysyvän lääkityksen. Hivin varhainen toteaminen on tärkeää hoidon onnistumiseksi. Hivin ennaltaehkäisyssä korostuu seksuaaliterveystietojen ja -taitojen lisääminen väestössä.

 

Hiv (Human Immunodeficiency Virus)

Hiv eli ihmisen immuunikatovirus on elimistön puolustusjärjestelmää tuhoava virus, joka aiheuttaa hoitamattomana ihmiselle pysyvän infektion. Hi-virus kykenee muuntautumaan perimältään isäntäsolunsa kaltaiseksi ja siksi sitä on vaikea tuhota lääkkeillä. Virus tunkeutuu T-auttajavalkosoluihin (lymfosyytteihin) ja tuhoaa niitä. Ilman lääkehoitoa hiv-tartunnan saaneella elimistön oma puolustuskyky heikkenee vähitellen ja hän altistuu monille erilaisille sairauksille. Hoitamattomana hiv-tartunta johtaa aidsiin. Hiv-tartunnan saanut voi olla vuosia oireeton.

Aids (Acquired Immunodeficiency Syndrome)

Aids on hiv-infektion vaihe, jossa immuunijärjestelmä on heikentynyt selvästi ja elimistön vastustuskyky tauteja kohtaan on alentunut. Hiv ja aids eivät ole sama asia, eikä hiv johda aidsiin, mikäli hoito aloitetaan riittävän ajoissa. Aids-diagnoosi tehdään vasta siinä vaiheessa, kun elimistön puolustuskyvyn heikennettyä henkilö sairastuu johonkin hivin oheistautiin. Aids-kuolemat ovat vähentyneet huomattavasti tehokkaan hiv-hoidon seurauksena.

Lisätietoa hivistä ja aidsista: www.terveyskirjasto.fi