Hivpoint

Hiv-säätiö / Hivpoint

Hiv-säätiön ylläpitämän Hivpointin (ent. Hiv-tukikeskus) tarkoituksena on hiv-tartuntojen ennaltaehkäiseminen, tartunnan saaneiden, tartunnasta huolestuneiden ja heidän läheisten tukeminen sekä hiv-tartunnan saaneiden ihmis- ja perusoikeuksien edistäminen. Hivpoint kehittää hiv-tartuntojen ennaltaehkäisyyn ja seksuaaliterveyden edistämiseen tähtääviä testaus-, neuvonta- ja tukipalveluja sekä tekee yhteiskunnallista vaikuttamistyötä.

Aids-tukikeskus perustettiin vuonna 1986. Järjestö säätiöitiin vuonna 1997, jolloin perustettiin Aids-tukikeskuksen hallinnollinen taustaorganisaatio Hiv-säätiö. Aids-tukikeskus vaihtoi nimensä Hiv-tukikeskukseksi vuonna 2011 ja Hivpointiksi vuonna 2017. Hivpoint toimii yhä Hiv-säätiön hallinnoimana.

Hiv-säätiön kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on koko maa. Säätiön tarkoituksena on hiv-tartuntojen ennaltaehkäiseminen, tartunnan saaneiden, tartunnasta huolestuneiden ja heidän läheisten tukeminen sekä hiv-tartunnan saaneiden ihmis- ja perusoikeuksien edistäminen.

Hiv-säätiö on aatteellisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö. Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu kuusi jäsentä ja kuusi varajäsentä. Hiv-säätiön hallituksen puheenjohtajana vuonna 2017 toimii kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen, ensimmäisenä varapuheenjohtajana infektiolääkäri Jussi Sutinen ja toisena varapuheenjohtajana Seta ry:n hallituksen jäsen Emil Bulut.

Toiminnan rahoitus

Hivpointin vuosibudjetti on noin 1,2 miljoonaa euroa.

Päärahoittajat

Toiminnan päärahoittaja on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA), jonka avustus kattaa kuluista noin 90 prosenttia. Sosiaali- ja terveysministeriön tartuntatutien ehkäisyn avustuksilla on toteutettu projekteja, kuten CHECKPOINT 2.0 -hanke vuosina 2014-2015 sekä vuoden 2016 alusta käynnistynyt Liikkuva yksikkö -hanke.

Kuntarahoitus

Varoja toimintaan saadaan myös kunnilta. Helsingin kaupunki on avustanut Hivpointin Helsingin toimipisteen vuokrakustannuksissa sekä ostopalveluiden kautta tukenut hiv-positiivisten helsinkiläisten osallistumista sopeutumisvalmennuskursseille. Tampereen ja Oulun kaupungit ovat avustaneet toimintaa vuosittain.

Yritysten tuki

Hivpointin toimintaa ovat rahoittaneet myös yksityiset yritykset. Vuosina 2015-2016 Hiv-tukikeskus on saanut toimintaansa avustusta GSK Finlandilta.

Varainhankinta

Hiv-säätiö ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kerää kansalaiskeräyksellä varoja toimintaansa. Keräyksen tietoihin pääset täältä.

stmGSK_L_RGB