Tiedote koskien artikkelia Helsingin Sanomissa 6.1.2018

Helsingin Sanomissa on ilmestynyt 6.1. artikkeli, joka kuvaa seksiturismia Thaimaassa. Alun perin jutun piti käsitellä Hivpointin maassa tekemää hivin ennaltaehkäisytyötä. Siksi siihen on haastateltu Thaimaassa Hivpointille vapaaehtoistyötä tehnyttä henkilöä. Haastattelussa on julkaistu hänen toimintansa kuvauksen ja mielipiteidensä ohella laajasti hänen yksityiselämänsä piiriin kuuluvia asioita. Nyt julkaistussa vapaaehtoisen haastattelussa on useita seksikauppaan liittyviä kannanottoja, jotka ovat vastoin Hivpointin periaatteita.

Olemme pahoillamme siitä millaisen kuvan artikkeli antaa työstämme Thaimaassa. Käymme vapaaehtoisemme kanssa keskustelun vapaaehtoistyön periaatteista ja sen jatkamisen edellytyksistä.

Hivpoint suhtautuu seksikauppaan ilmiönä kriittisesti. Emme hyväksy seksin ostamista, kun siihen liittyy ihmiskauppaa, paritusta, pakottamista tai ala-ikäisten hyväksikäyttöä    tai yleensäkään, jos se ei perustu täysi-ikäisten ja täysivaltaisten ihmisten vapaaehtoiseen sopimukseen. Seksikauppaan liittyy usein myös rakenteellista epätasa-arvoa ja ihmisten heikon taloudellisen tai oikeudellisen aseman hyväksikäyttöä.

Toimintaperiaatteidemme mukaisesti emme työssämme tuomitse yksittäisten ihmisten valintoja vaan pyrimme auttamaan heitä hiv-riskin pienentämisessä tai jo tapahtuneen riskitilanteen seurausten minimoimiseksi. Annamme myös apua ja neuvoja, jos ihminen haluaa muuttaa toimintatapojaan.

Hivpoint tekee Thaimaassa suomalaisiin kohdistettua hivin ennaltaehkäisytyötä, koska suomalaisten hiv-tartunnoista noin joka viides tulee Thaimaassa harrastetun suojaamattoman seksin seurauksena.

Hivpointin vapaaehtoisten toimenkuva Thaimaassa on levittää tietoa hivin ja muiden seksitautien ennaltaehkäisystä sekä antaa neuvontaa siitä kuinka toimitaan riskitilanteissa. Vapaaehtoiset ovat myös myös pitäneet yllä yhteyksiä suomalaismatkailijoiden suosimiin paikkoihin, joissa jaetaan Hivpointin materiaaleja. Vapaaehtoiset ovat olleet henkilöitä, jotka ovat oleskelleet syystä tai toisesta pidemmän ajan Thaimaassa (esimerkiksi vuorotteluvapaa) ja halunneet antaa omaa aikaansa hivin ennaltaehkäisytyöhön. Tätä työtä on tehty vuodesta 2014 saakka.

Jukka Keronen
Toiminnanjohtaja
HIV-säätiö/Hivpoint
puh. 040-5648814
jukka.keronen@hivpoint.fi