Suomen uusi hiv-strategia: turhaa hiv-testausta ei ole

neuvontaa ja tukea

Arviolta 13 prosenttia Suomessa hiv-tartunnan kanssa elävistä ei tiedä tartunnastaan, kertoo uusi kansallinen hiv-strategia.

Suomessa hiv-tartunnan kanssa elää arviolta 3800 henkeä, ja heistä useampi kuin joka kymmenes ei tiedä saamastaan tartunnasta. Tämä tarkoittaa satoja henkilöitä, joiden tartuntaa ei ole todettu, eivätkä he näin ollen ole hiv-hoidon piirissä. Hyvän lääkehoidon ansiosta hiv-tartunnan saaneet voivat elää kroonisesta sairaudesta huolimatta tavallista elämää: opiskella, käydä töissä ja saada lapsia. Onnistunut lääkehoito tarkoittaa, ettei hi-virus voi tarttua edes seksissä ilman kondomia. Hiv-testaus, tartuntojen aikainen toteaminen ja hyvä hiv-hoito ovat ratkaisevia tekijöitä niin tartunnan saaneen kannalta kuin tartuntojen ennaltaehkäisyssäkin.

Strategia antaa selkeän viestin: Hiv-testaus on ratkaiseva askel Suomen hiv-epidemian hoidossa, ja jokaisella pitää olla mahdollisuus päästä helposti hiv-testiin. Perusterveydenhuollolla on tässä keskeinen rooli. Testiin tulee päästä ilman lääkärin arviota, nimettömänä ja vieraalla paikkakunnalla. Turhaa hiv-testausta ei lähtökohtaisesti ole, sillä useimmalla testiin hakeutuvalla on ollut suojaamatonta seksiä tai muu tartunnan mahdollistava tilanne.

Toisaalta osa hivin kannalta keskeisiin väestöryhmiin kuuluvista ei välttämättä halua hakeutua perusterveydenhuollon palveluihin. Tässä päivitetty hiv-strategia antaa vahvan selkänojan järjestöjen tekemälle työlle. Järjestöt tavoittavat helposti lähestyttävillä palveluilla ihmisiä, jotka eivät muuten hakeutuisi hiv-testiin. Hiv-epidemian kannalta järjestöjen asiantuntemus ja palvelut ovat korvaamattomia, ja rahoitus matalan kynnyksen testaustoiminnalle tulee varmistaa myös jatkossa.

Hivpointin testaus- ja neuvontapalvelut tavoittavat erityisesti hivin suhteen haavoittuvassa asemassa olevia maahanmuuttajia, matkailijoita, joilla on kohonnut hiv-riski ja miehiä, joilla on seksiä miesten kanssa. Lisäksi haluamme varmistaa, että nuoret saavat seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden tunnustavaa seksuaalikasvatusta. Salliva, ennakkoluuloton ja seksiin myönteisesti suhtautuva seksuaalikasvatus antaa nuorille taidot, joiden turvin he voivat päättää itse seksuaalisuudestaan ja suhteistaan eri kehitysvaiheissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtama, hiv- ja hepatiittiasiantuntijaryhmän toimijoista koottu toimikunta julkaisi Suomen kansallisen hiv-strategian vuosille Maailman aids-päivänä 1.12.2017. Lue Suomen hiv-strategia vuosille 2018-2020 kokonaisuudessaan THL:n sivuilta.