Neuvontaa ja tukea hiv-positiivisille

Hiv-tartuntaan on olemassa tehokas lääkehoito, eikä hiv välttämättä vaikuta ihmisen terveydentilaan tai jokapäiväiseen elämään. Kuitenkin tieto kroonisesta sairaudesta on monelle pysähtymisen paikka.

Hiv-tartunnan toteamisen jälkeen ei tarvitse jäädä yksin pohtimaan asioita ja etsimään tietoa. Tarjoamme maksutonta tukea ja neuvontaa kaikissa hiviin liittyvissä asioissa hiv-tartunnan saaneille ja heidän läheisilleen.

We also offer support services in English and other languages.

Tukea ja neuvontaa:

Kaikkiin tuki- ja neuvontapalveluihin voi ottaa yhteyttä nimettömästi ja luottamuksellisesti. Kaikkia työntekijöitämme sitoo vaitiolovelvollisuus.

tukea hiv-positiivisille

Neuvonta ja tukikeskustelut

Hiv-tartunta voi itse sairauden lisäksi nostaa esiin monenlaisia kysymyksiä: Kenelle ja miten kertoa omasta tartunnastaan? Kuinka hiv vaikuttaa parisuhteeseen ja seksielämään? Voiko saada lapsia? Vaikuttaako hiv ammatinvalintaan ja pitääkö työpaikalla kertoa tartunnasta?

Näistä ja muista asioista voi keskustella Hivpointin työntekijöiden kanssa puhelimitse tai kasvotusten Helsingin, Tampereen ja Oulun toimipisteissä.

Myös hiv-positiivisten kumppaneilla ja muilla läheisillä on mahdollisuus neuvontaan ja tukikeskusteluihin. Maksuttomiin neuvonta- ja tukipalveluihin voi hakeutua nimettömänä.

Hivpointin työntekijät tavoittaa numerosta 0207 465 705 (ma-to klo 10-15.30).

Positiiviset ry

Hiv-tartunnan saaneiden ja heidän läheistensä vertaistuki- ja edunvalvontajärjestö.  Positiiviset ry:ssä on mahdollisuus käydä kahdenkeskisiä tukikeskusteluja työntekijän kanssa, sopia tukihenkilötapaamisesta tai osallistua monipuoliseen ryhmä- ja kurssitoimintaan.

Sosiaaliohjaus

Sosiaaliohjauksella tarkoitetaan asiakkaiden ohjaamista psykososiaalista tukea täydentävien palveluiden piiriin. Sosiaaliohjauksessa käsiteltävät asiat voivat liittyä esimerkiksi asumiseen, oleskelulupaan, toimeentuloon, työelämään, opiskeluun tai erilaisiin etuuksiin ja oikeuksiin.

Sosiaaliohjauksessa voi kysyä neuvoa myös mahdollisissa syrjintätilanteissa tai päihdeongelmiin ja perhetilanteisiin liittyvissä asioissa.

Hivpointin sosiaaliohjauksen tavoitteena on toimia asiakkaalle sekä muille sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajille hiv-asiantuntijana sekä tarjota konsultaatiota tarvittaessa.

Sosiaaliohjauspalveluita voi tiedustella numerosta 0207 465 705 (ma-to klo 10-15.30).