Neuvontaa ja tukea hiv-positiivisille

Hiv-tartuntaan on olemassa tehokas lääkehoito, eikä hiv välttämättä vaikuta ihmisen terveydentilaan tai jokapäiväiseen elämään. Kuitenkin tieto kroonisesta sairaudesta on monelle pysähtymisen paikka.

Hiv-tartunnan toteamisen jälkeen ei tarvitse jäädä yksin pohtimaan asioita ja etsimään tietoa. Hivpoint tarjoaa maksutonta tukea ja neuvontaa kaikissa hiviin liittyvissä asioissa hiv-tartunnan saaneille ja heidän läheisilleen.

We also offer support services in English and other languages.

Tukea ja neuvontaa:

Kaikkiin tuki- ja neuvontapalveluihin voi ottaa yhteyttä nimettömästi ja luottamuksellisesti. Kaikkia työntekijöitämme sitoo vaitiolovelvollisuus.

tukea hiv-positiivisille

Neuvonta ja tukikeskustelut

Hiv-tartunta voi itse sairauden lisäksi nostaa esiin monenlaisia kysymyksiä: Kenelle ja miten kertoa omasta tartunnastaan? Kuinka hiv vaikuttaa parisuhteeseen ja seksielämään? Voiko saada lapsia? Vaikuttaako hiv ammatinvalintaan ja pitääkö työpaikalla kertoa tartunnasta?

Näistä ja muista asioista hiv-tartunnan saanut henkilö voi keskustella Hivpointin työntekijöiden kanssa puhelimitse tai kasvotusten Helsingin, Tampereen ja Oulun toimipisteissä.

Myös hiv-tartunnan saaneen kumppaneilla ja muilla läheisillä on mahdollisuus neuvontaan ja tukikeskusteluihin. Maksuttomiin neuvonta- ja tukipalveluihin voi hakeutua nimettömänä.

Hivpointin työntekijät tavoittaa numerosta 0207 465 705 (ma-to klo 10-15.30).

Positiiviset ry

Hiv-tartunnan saaneiden ja heidän läheistensä vertaistuki- ja edunvalvontajärjestö.  Positiiviset ry:ssä on mahdollisuus käydä kahdenkeskisiä tukikeskusteluja työntekijän kanssa, sopia tukihenkilötapaamisesta tai osallistua monipuoliseen ryhmä- ja kurssitoimintaan.