Hiv-tartunnan saaneen oikeudet

Jokaisella ihmisellä on oikeus elää ilman syrjintää tai pelkoa syrjinnästä. Syrjintää on sellainen toiminta, jossa ihmistä kohdellaan muita huonommin jonkin henkilökohtaisen ominaisuuden vuoksi.

Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä esimerkiksi

  • iän
  • alkuperän
  • kansalaisuuden
  • kielen
  • uskonnon
  • vammaisuuden
  • seksuaalisen suuntautumisen
  • terveydentilan, kuten hiv-tartunnan perusteella

Esimerkiksi, hiv-tartunta ei saa estää opintoihin tai työhön hakeutumista. Hiv-tartunnan saaneen terveydentilaa koskeviin tietoihin pätee sama vaitiolovelvollisuus kuin muihinkin terveystietoihin.

Mitä voin tehdä, jos olen kokenut syrjintää?

Jos olet kokenut syrjintää tai epäasiallista kohtelua, voit saada kokemuksen käsittelyyn tukea sekä apua tilanteen selvittämiseen Hivpointista.

Syrjintäkokemuksen tai epäasiallisen kohtelun kokemuksen voi viedä eteenpäin eri viranomaisille, syrjintätilanteesta riippuen. Esimerkiksi jos katsot tulleesi syrjityksi terveydenhuollon palveluissa, voit viedä asian käsiteltäväksi potilasasiamiehelle, yhdenvertaisuusvaltuutetulle tai aluehallintovirastoon.

Yleisimmin kysytyt kysymykset

Pitääkö minun kertoa työnantajalleni hiv-tartunnasta? 

Tartunnan saaneella ei ole ilmoitusvelvollisuutta työnantajalle. Hiv ei estä työpaikan saamista tai työskentelyä. Hiv-tartunnan saanut voi työskennellä monenlaisissa tehtävissä, myös sosiaali- ja terveysalalla.

Joissain ammateissa on tarkkoja, lääkitystä tai terveydentilaa koskevia säännöksiä. Esimerkiksi rauhanturvaajaksi ei ole mahdollista päästä tartunnan saaneena.

Työterveydessä hiv-tartunnasta voi kertoa oman harkinnan mukaan. Lääkärin vastaanotolla on hyvä kertoa kroonisista sairauksista ja lääkityksestä, jotta saa parasta mahdollista hoitoa. Työterveyshoitoa, kuten kaikkea terveydenhuoltoa, sitoo vaitiolovelvollisuus. Tämä tarkoittaa, että työnantaja ei voi saada tietoa hiv-tartunnasta työterveyshuollon kautta. Työnantaja ei saa määrätä hiv-testiä.

Laki kieltää syrjinnän työelämässä terveydentilan perusteella.

Pitääkö minun kertoa seksikumppanilleni hiv-tartunnasta? 

Hiv-tartunnasta kertomatta jättäminen voi johtaa rikosoikeudellisiin seurauksiin, vaikka tartunnan riskiä ei olisi. Lue lisää täältä. 

Hiv-tartunnan riskiä ei ole kun kondomi on käytössä ja / tai hiv-tartunnan saanut on toimivalla lääkityksellä, joka on laskenut virustasot mittaamattomiin.

Hivpointin kanta on, että seksitautien ennaltaehkäisy on kaikkien tasa-arvoisista lähtökohdista seksikontaktiin osallistuvien henkilöiden vastuulla. Vaikka hiv-tartunnan riskiä ei ole, on suojaamattomassa seksissä kuitenkin muiden seksitautien tarttuminen mahdollista. Kantamme on, että hiv-tartunnan saaneen ei tulisi joutua edesvastuuseen, jos hän jättää kertomatta omasta hiv-tartunnasta ja hiv-tartunnan riskiä ei ole.