Kun saat tiedon hiv-tartunnasta

Hiv on krooninen sairaus, jota voidaan hoitaa. Lääkehoito toimii Suomessa hyvin, ja hivin kanssa voi elää täysipainoista elämää. Lue lisää hiv-tartunnan hoidosta.

Hyvän lääkehoidon ansiosta tartunnan saanut voi elää ilman oireita. Lääkehoidon avulla tartunnan eteneminen saadaan pysäytettyä, eikä hiv-tartunta vaikuta eliniän odotteeseen. Hyvin toimiva hiv-lääkitys myös estää hivin tarttumisen seksissä silloinkin, kun kondomi ei ole käytössä. Hivin hoito on tehokkaimmillaan silloin, kun se aloitetaan mahdollisimman varhain.

Todettu hiv-tartunta voi olla käännekohta tartunnan saaneen elämässä. Alkuvaiheeseen liittyy paljon kysymyksiä ja opettelua elämään pitkäaikaisen sairauden kanssa. Jokainen tartunnan saanut kokee hyvin eri tavoin oman sairautensa. Toiselle alkuvaihe ja tartunnasta kuuleminen voi olla vaikeaa, kun taas toinen voi kokea helpottavana saada vahvistuksen omiin epäilyihin ja päästä hyvän hoidon piiriin. Hivpoint tarjoaa tukea ja neuvontaa tartunnan saaneille.

Hiv-tartunnan saanut voi jatkaa opintojaan tai työelämässä tavalliseen tapaan. Hiv ei tartu missään arkipäiväisissä tilanteissa. Oman lähipiirin ja perheen parissa tai harrastuksissa voi jatkaa toimimista entiseen malliin. Hiv-tartunnan saaneet voivat seurustella ja perustaa perheen. Ajoissa aloitettu hiv-lääkitys estää tartunnan raskaana olevalta sikiölle. Lisätietoa täällä. Toimiva lääkehoito estää hivin tarttumisen myös seksissä ilman kondomia (Partner-tutkimus).

Moniin kysymyksiin tartunnan eri vaiheissa saa tukea Hivpointista tai potilasjärjestö Positiiviset ry:stä sekä oman alueen infektio- tai sisätautipoliklinikalta hoitavalta lääkäriltä tai sairaanhoitajalta. Hiv-tartunnan toteamisen jälkeen ei tarvitse jäädä yksin pohtimaan asioita ja etsimään tietoa.