Paperittoman hoitaminen on yksilön ja yhteiskunnan etu

terveydenhoito on ihmisoikeus

 

Tänään 17.10. vietetään Yhdistyneiden Kansankuntien julistamaa Köyhyyden ja syrjäytymisen vastaista päivää. Päivä on tärkeä muistutus heistä, jotka jäävät yhteiskunnassa haavoittuvaan asemaan esimerkiksi asunnottomuuden tai paperittomuuden takia. Hivpoint ja Pro-tukipiste haluavat tänään muistuttaa paperittomien oikeudesta perustavanlaatuiseen ihmisoikeuteen, terveydenhoitoon.

Viime viikkoina olemme saaneet lukea uusista esityksistä, joilla halutaan kaventaa Suomessa ilman oleskelulupaa asuvien perusoikeuksia sekä vaikeuttaa heidän auttamistaan.

Tätä taustaa vasten oli positiivinen uutinen, että Sosiaali- ja terveysministeriö antoi kunnille ohjeen, jonka mukaan paperittomille henkilöille on taattava kiireellinen terveydenhoito. Ohjeessa on erikseen mainittu esimerkkinä se, että hiv-positiivisella äidillä on oltava mahdollisuus hiv-lääkitykseen. Valtioille on ihmisoikeussopimuksissa asetettu erityinen velvollisuus suojella haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia henkilöitä kuten lapsia sekä raskaana olevia ja synnyttäneitä naisia. Äidin hiv-infektion hoito ehkäisee tartunnan siirtymisen lapseen ja on siksi lapsen edun kannalta välttämätön toimenpide.

Ohjeessa ei kuitenkaan oteta kantaa siihen, tulisiko hiv-hoito aloittaa myös muille paperittomille, joilla on todettu hiv-tartunta. Kotikunnan puuttumisen takia kaikki paperittomat ovat varsin haavoittuvassa asemassa terveyden suhteen. Oikeus hiv-lääkitykseen tulisikin selkeästi ulottaa koskemaan kaikkia turvapaikanhakijoita ja ilman turvapaikkaa jääneitä niin kauan kuin he ovat Suomessa.  Hiv-lääkitys ennaltaehkäisee tartuntojen edelleen leviämistä, sillä toimivalla lääkehoidolla oleva hiv-positiivinen ei tartuta virusta edelleen – ei edes suojaamattomassa seksissä. ”Siksi hiv-lääkityksen saaminen jokaisen Suomessa asuvan ulottuville on paitsi ihmisoikeuskysymys, myös kansanterveydellinen, tartuntoja vähentävä teko”, sanoo Hivpointin toiminnanjohtaja Jukka Keronen.

Paperittomasti tai papereiden kanssa Suomessa oleskelevan ihmisen hoitaminen, kuten mikään mukaan humanitaarinen auttaminen, ei voi olla kiellettyä missään olosuhteissa.  Terveydenhuoltohenkilökuntaa sitoo myös hyvin laaja salassapito- ja auttamisvelvollisuus. Terveydenhoidon ammattilainen voi saattaa olla paperittoman ainoa kontakti suomalaiseen viralliseen tahoon, ja tämän luottamussuhteen vaaliminen on äärimmäisen tärkeää.

Pro-tukipisteen toiminnanjohtaja Jaana Kauppinen korostaa yhteisesti sovittavien toimintatapojen tärkeyttä: ”Suomessakin olisi syytä pohtia ns. palomuuri-mallin kehittämistä auttamisen suojaksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöllä ei tule olla missään olosuhteissa ilmoitusvelvollisuutta apua hakevan henkilön oleskelustatuksesta ulkomaalaisvalvontaa suorittaville viranomaisille. Auttaminen ja ulkomaalaisvalvonta ovat kumpikin omia prosessejaan ja ne tulisi pitää erillään toisistaan siten, että kummassakin prosessissa kunnioitamme toisiemme perustehtäviä.”

Myö Hivpoint ja Pro-tukipiste kohtaavat jatkuvasti työssään haavoittuvassa tilanteessa olevia ihmisiä. Järjestöissä on pantu myönteisesti merkille Helsingin kaupungin pyrkimys tarjota välttämättömät terveyspalvelut jokaiselle Helsingissä asuvalle, erityisesti kaikille alle 18-vuotiaille.

”Oikeus terveyteen on ihmisoikeus”, Keronen toteaa. ”Entistä pidemmälle menevä marginalisointi ja auttamisen kieltäminen ei ratkaise eikä ehkäise paperittomien kohtaamia terveysongelmia. Yhden haavoittuvan ryhmän syrjäyttäminen terveydenhuollon palvelujen piiristä voi myös vaikeuttaa suomalaisen yhteiskunnan suojautumista mahdollisia tarttuvien tautien epidemioita vastaan. Toivottavasti muut kaupungit ja kunnat seuraavat Helsingin esimerkkiä.”

Hiv-tartuntaa epäilevät paperittomat voivat hakeutua Hivpointin hiv-pikatestaukseen Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. Testaus on aina ilmainen, luottamuksellinen ja nimetön. Pro-tukipiste tarjoaa seksi- ja erotiikka-aloilla toimiville nimettömiä ja maksuttomia sosiaali- ja terveyspalveluita Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Suomessa toimii myös vapaaehtoisten lääkärien ylläpitämä terveyspiste Global Clinic. Global Clinicillä paperittomat pääsevät lääkärin vastaanotolle ilmaiseksi ja anonyymisti, mutta mahdollisuudet tutkimuksiin ja hoitoon ovat hyvin rajalliset. Kiireellisissä sairastapauksissa tulee aina hakeutua päivystykseen.