20.6.2020

Hyvää Maailman pakolaispäivää!

WORLD REFUGEE DAY 1Mitä Maailman pakolaispäivä tarkoittaa?

Maailman pakolaispäivä on päivä, jota vietetään vuosittain 20.6. Päivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden olosuhteista ja tilanteista, joita he kohtaavat päivittäisessä elämässä.

Tämä erityinen päivä kunnioittaa ja osoittaa tukensa niitä ihmisiä kohtaan, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa ja maansa muun muassa sodan tai ihmisoikeusrikkomusten vuoksi.

Maailman pakolaispäivänä haluamme nostaa esille kaikkien oikeuden terveydenhuoltoon.

Pakolainen vai paperiton – mitä paperiton tarkoittaa?

Pakolaisella tarkoitetaan yleensä henkilöä, joka on joutunut jättämään kotimaansa, koska hänellä on perusteltu syy pelätä joutuvansa vainotuksi uskontonsa, alkuperänsä, kansallisuutensa, yhteiskunnallisen ryhmänsä tai poliittisen mielipiteensä perusteella.

Paperittomalla tarkoitetaan henkilöä, joka on Suomessa vailla laillista oleskeluoikeutta. Tällöin Suomessa oleskelu tai asuminen ei ole virallisesti viranomaisten tiedossa tai heidän sallimaansa. Paperittomuuteen voi olla monia eri syitä, lue lisää täältä.

Mitä terveydenhuollon palveluita paperittomille kuuluu?

Paperittomilla on terveydenhuoltolain ja erikoissairaanhoitolain perusteella oikeus kiireelliseen hoitoon, mutta heiltä voidaan periä kiireellisestä hoidosta sen kustannukset. Kiireelliseksi hoidoksi katsotaan esimerkiksi tartuntataudin, kuten tuberkuloosin, hoito. Lapsella, joka on peruskoulussa, on oikeus kouluterveydenhuoltoon.

Hivin suhteen tämä tarkoittaa sitä, ettei paperittomilla ole automaattisesti oikeutta hiv-lääkitykseen, pois lukien raskaana olevien naisten hiv-lääkitys.

Joissain kaupungeissa on tehty paikallisia päätöksiä paperittomien oikeuksista terveydenhuoltoon. Esimerkiksi Helsingissä kaikki paperittomat pääsevät kiireelliseen hoitoon samaan hintaan kuin helsinkiläiset. Alle 18-vuotiaat lapset ja raskaana olevat naiset ovat oikeutettuja laajoihin terveydenhuollon palveluihin.

Oikeus terveyteen on ihmisoikeus ja me Hivpointissa uskomme, että jokaisella tulee olla oikeus mahdollisimman hyvään terveyteen. Kaikkien oikeus terveydenhuoltoon on taattava maassaolostatuksesta riippumatta.

Hivpointin palvelut ovat avoimia kaikille maassaolostatuksesta huolimatta.

 

Lisää tietoa:

THL: Paperittomat

Paperittomat hanke

 

 


Kommentoi: