4.5.2020

Hivpointin toiminta vuonna 2019 – Ennaltaehkäisyä, tukea, neuvontaa ja vaikuttamista

Hivpointin toiminta vuonna 2019Hivpoint on hivin ennaltaehkäisyn, hiv-testauksen ja sen kehittämisen sekä hiv-positiivisten, heidän omaistensa ja hiv-tartunnasta huolestuneiden tukemisen asiantuntijaorganisaatio. Toimimme matalan kynnyksen periaatteella ja kohdennamme toimintaamme erityisesti hivin kannalta haavoittuviin ryhmiin.

Lue alta katsaus Hivpointin toimintaan numeroina vuonna 2019.

Sosiaalisen median kanaviemme ja nettisivujemme kautta 12,8 miljoonaa ihmistä sai lisää tietoa hivistä

Vuonna 2019 lisäsimme yleistä tietoisuutta hiv-tartunnoista, niiden ennaltaehkäisystä sekä turvallisesta seksistä kolmella nettisivulla, hivpoint.fi, miestenkesken.fi ja justwearit.fi sivuilla, sekä sosiaalisessa mediassa Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä ja Youtubessa. Vuonna 2019 keskityimme erityisesti maahan muuttaneiden tavoittamiseen viestinnässämme ja lisäsimmekin englanninkielistä ja kieletöntä viestintää. Vuonna 2019 tavoitimme nettisivuillamme noin 487 000 henkilöä, Facebookissa noin 464 000 ihmistä, Twitterissä noin 183 000 ihmistä ja Youtubessa noin 11,7 miljoonaa ihmistä!

Lähes 5900 terveysalan- ja kasvatusalan ammattilaista saivat koulutuksissa ja tapahtumissa lisätietoa hivistä ja seksitaudeista

Vuonna 2019, 5870 terveydenhuollon-, kasvatusalan- sekä maahanmuuttajien parissa työskentelevää ammattilaista sai lisää tietoa hivistä joko koulutuksissamme tai tapahtumapisteillämme. Koulutamme terveysalan ammattilaisia ja opiskelijoita lisätäksemme tietämystä hivistä, hivin ennaltaehkäisy (prep)- ja jälkiehkäisylääkityksestä (PEP), muista seksitaudeista ja laajemmin seksuaaliterveydestä. Kasvatusalan ammattilaisten koulutukset keskittyvät yhdenvertaiseen seksuaalikasvatukseen. Lisäksi tarjoamme aiheista tietoa kasvatus ja terveysalan ammattilaisten messuilla ja tapahtumissa pisteellä ja tietoiskujen kautta. Tarjoamalla oikeaa ja ajantasaista tietoa, pyrimme tukemaan ammattilaisia seksuaalisuuden puheeksiotossa asiakastilanteissa, jolloin seksitaudeista ja hivistä keskusteleminen sujuu luontevammin.

Matalan kynnyksen hiv-testaus on tehokas tapa tuoda korkeassa hiv-riskissä olevat testauksen piiriin

Vuonna 2019 testasimme 2018 henkilöä ja löysimme noin 7% kaikista Suomen uusista tartunnoista. Palveluissamme todetaan hiv-tartunnat keskimäärin kaksi vuotta aiemmin kuin muilla toimijoilla, mikä edesauttaa nopeaa hoidon piiriin pääsyä sekä ehkäisee uusien tartuntojen syntymistä.

Tarjoamme matalan kynnyksen hiv-pikatestausta hivin suhteen haavoittuville henkilöille Helsingin, Tampereen ja Oulun toimipisteissä. Kohdennetut matalan kynnyksen palvelut ovat tärkeitä heille, jotka eivät syystä tai toisesta hyödynnä julkisen terveydenhuollon palveluita hiv-testissä käymiseen. Meillä hiv-pikatesti on aina maksuton, anonyymi ja perustuu vapaaehtoisuuteen. Testauksen yhteydessä annamme asianmukaista ja oikeaa tietoa hivistä, sen tartuntatavoista, muista seksitaudeista ja turvaseksistä.

Vuonna 2019 onnistuimme hyvin tavoittamaan korkeammassa hiv-riskissä olevia testaustoiminnallamme ja lähes kaikki testissä käyneet kuuluivat ainakin yhteen Hivpointin kohderyhmistä. Testauspalvelumme ovat kaiken lisäksi erittäin kustannustehokkaita. Vuonna 2019 jokainen Hivpointin testaustoimintaan käytetty euro säästi yhteiskunnan rahoja 19,6 €!

Hivpoint vastasi tuhansiin hiv- ja seksitautiaiheisiin kysymyksiin netissä ja puhelimessa

Vuonna 2019 vastasimme yhteensä noin 3000 kysymykseen! Näistä 1069 tuli puhelimitse ja loput nettineuvonnan ja chatin kautta. Ylläpidämme chattia ja nettineuvontaa kolmella sivustolla, miestenkesken.fi, justwearit.fi ja hivpoint.fi joista jokaisella tavoitellaan eri kohderyhmiä. Kaikkiin kysymyksiin vastaamme jokaisen yksilöllisiä tarpeita kunnioittaen. Annamme ajantasaista tietoa hivistä, muista seksitaudeista, niiden ennaltaehkäisystä ja testauksesta, sekä tuemme hiv-tartunnan saaneita, heidän läheisiään ja tartuntaa pelkääviä.

Vaikuttamistyö ja turvaseksipakkaukset työkaluna kondomin ja liukuvoiteen käytön edistämisessä

Vuonna 2019 jaoimme kondomin ja liukuvoiteen sisältäviä turvaseksipakkauksia yhteensä 55000! Kannustamme kondomin ja liukuvoiteen käyttöön hivin ja seksitautien ehkäisemiseksi. Jaoimme ilmaisia turvaseksipakkauksia kohderyhmillemme tapahtumissa, turvaseksipartioinneissa ja koulutuksissa. Olemme myös mukana Maksuton ehkäisy -verkostossa, joka edistää alle 25-vuotiaille nuorille tarjottavaa maksutonta ehkäisyä Suomessa. Verkostossa ajamme kondomien sisällyttämistä valtakunnallisen Maksuttoman ehkäisyn kokeiluun. Vuonna 2019 teetimme kyselyn kondomien saatavuudesta kunnissa, joissa tarjottiin maksutonta ehkäisyä nuorille. Vastausten perusteella kondomien saatavuus näissä kunnissa on hyvin vaihtelevaa, jolloin nuoret ovat hyvin eriarvoisessa asemassa seksitautien ehkäisyn suhteen riippuen kunnasta ja sen palveluista.

Hivpoint edisti prep-lääkityksen saamista Suomeen ja halvempien lääkkeiden tuloa markkinoille

Vuonna 2019 olimme keskeisesti mukana valtakunnallisen prep-ohjeistuksen laatimisessa, halvempien rinnakkaislääkkeiden markkinoille tuomisessa ja lääkityksen käyttöönoton viestinnässä niin käyttäjien kuin terveydenhuollon suuntaan.
THL julkaisi prep-ohjeistuksen huhtikuussa 2019, jonka jälkeen tehostimme tiedotusta terveysalan ammattilaisten ja opiskelijoiden suuntaan. Seurasimme suosituksen implementoinnin onnistumista valtakunnallisesti, koulutimme aiheesta ja viestimme prepistä siitä hyötyville kohderyhmille esimerkiksi miestenkesken.fi ja hivpoint.fi sivuilla. Teimme 68 prep-lähetettä julkiseen terveydenhuoltoon (HUS ja TAYS).

Terveyskaverit tiedon lähettiläinä

Vuonna 2019 aloitimme terveyskaveritoiminnan, jotta saavuttaisimme maahan muuttaneita henkilöitä tehokkaammin. Terveyskaveritoiminnan konsepti perustuu siihen, että maahan muuttaneet henkilöt vetävät itse suunnittelemiaan työpajoja itse kokoamilleen ryhmille. Valitsimme neljä terveyskaveria, jotka veivät tietoa ja taitoa eri yhteisöihin. Terveyskavereiden työpajojen aiheina olivat hiv ja muut seksitaudit sekä niiden testaus, kondomin käyttö ja seksuaalioikeudet. Palaute terveyskavereilta oli positiivista ja he totesivat kaikkien – niin osallistujien kuin heidän itsensäkin – oppineen uutta hivistä, seksitaudeista ja seksuaalioikeuksista vuoden aikana. Vuonna 2019 Hivpointilla oli neljä eri kulttuuritaustaa omaavaa terveyskaveria. He pitivät yhteensä 18 työpajaa, joihin osallistui noin 330 henkilöä 16 eri maasta.

Seksuaalikasvatus perustana terveelle elämälle – Hivpoint tukee nuoria ja nuorten parissa työskenteleviä

Nuorille suunnatulla seksuaaliterveyden edistämistyöllämme on kaksi tavoitetta: edistää nuorten kondominkäyttöä ja näin ehkäistä seksitauteja, sekä edistää yhdenvertaista seksuaalikasvatusta.

Vuonna 2019 koulutimme yli 200 nuorten parissa työskentelevää ammattilaista ja tarjosimme käytännön näkökulmia ja menetelmiä yhdenvertaisen seksuaalikasvatuksen pitämiseen. Uusittu seksuaaliterveyden työkalupakkimme sai kiitosta seksuaalikasvattajilta koulutuksissa. Tavoitimme myös noin 2000 nuorten kanssa työskentelevää kasvatusalan ammattilaisten tapahtumissa. Nuoria tavoitimme yhteensä yli 70 000 justwearit.fi sivustolla, Instagramissa ja sosiaalisen median kampanjoilla. Suosituimmat sisällöt justwearit.fi sivustolla olivat etenkin nettineuvonnan kysymykset, kondomin ja suuseksisuojan käyttöön liittyvät sivut sekä erilaisiin seksitapoihin ja niihin liittyviin ehkäisymenetelmiin liittyvät sivut. Kävimme myös lähes 600 keskustelua nuorten kanssa justwearit.fi chatissä ja nettineuvonnassa.

Hivpoint tuki hiv-tartunnan saaneita ja edisti hiv-tartunnan saaneiden oikeuksia

Järjestimme hiv-tartunnan saaneille ja heidän läheisilleen vertaistukiryhmän tapaamisia, sopeutumisvalmennuskursseja sekä yksilövastaanottoja. Vuonna 2019 järjestimme 10 ammatillisesti ohjattua vertaistapahtumaa. Tukitoimintamme tarkoituksena on edistää hiv- tartunnan saaneiden hyvinvointia ja elämänhallintaa, tarjota ammatillisesti ohjattua toimintaa, seksuaali- ja terveysneuvontaa sekä tuki- ja kriisiapua. Kaikki toiminta on valtakunnallista ja maksutonta osallistujille. Hivpoint on Suomessa ainoa toimija, joka tuottaa vertaistukipalveluja hiv-tartunnan saaneille nuorille ja myös monikulttuurisille asiakkaille suunnattu asiakastyö on Suomessa ainutlaatuista.

Hivpoint tavoitti korkeassa hiv-riskissä olevia matkailijoita itärajalla ja Thaimaassa

Suomalaisten hiv-tartunnoista puolet tulee matkaillessa ja näistä suurin osa tulee Venäjältä ja Thaimaasta. Keskitymme näin ollen juuri Venäjän ja Thaimaan matkailijoihin ennaltaehkäisytyössämme. Vuonna 2019 jaoimme 7500 turvaseksipakkausta korkeassa riskissä oleville suomalaisille matkailijamiehille.

Venäjänmatkailijoita tavoitamme vuosittain itärajan turvaseksipartioiden kautta. Vuonna 2019 partioimme neljällä raja-asemalla sekä Lappeenrannan torilla. Tavoitimme hyvin korkeammassa hiv-riskissä olevia, keski-ikäisiä tai sitä vanhempia matkailijamiehiä, joille tarjosimme anonyymiä hiv-pikatestausta, seksuaaliterveysneuvontaa ja turvaseksipakkauksia. Vuonna 2019 tarjosimme 127 testiä turvaseksipartioinneissa (39 hiv-pikatestiä 88 kotitestiä). Thaimaassa meillä on noin 20 yhteistyökumppania, joiden kautta olemme tavoittaneet tuhansia suomalaisia matkailijamiehiä. Thaimaassa lisäämme suomalaisten matkailevien miesten tietoutta hivistä, edistämme turvallisempaa seksikäyttäytymistä kannustamalla kondominkäyttöön ja testaukseen ja ehkäisemme hiv-tartuntoja tiedottamalla pep- ja prep-lääkitysten mahdollisuuksista.


Kommentoi: