Taito kysyä – Lupa puhua

Taito kysyä - Lupa puhua

Miehillä, joilla on seksiä miesten kanssa, on merkittävästi korkeampi, noin 20-kertainen riski saada hiv-tartunta kuin muulla väestöllä Suomessa. Homo- ja bimiesten seksuaaliterveyteen liittyy hivin lisäksi monia erityiskysymyksiä, jotka tulisi huomioida paremmin terveydenhuollossa.

Tutkimusten mukaan suurin syy sille, miksi miehet, joilla on seksiä miesten kanssa eivät hakeudu hiv-testiin on se, ettei terveydenhuollossa huomioida riittävästi homo- ja bimiehiä eikä miesten välistä seksiä osata ottaa puheeksi. Edelleen Suomessa on olemassa joukko ihmisiä, joilla ei ole “lupaa” puhua seksuaalisuudestaan ja joiden seksuaalisuudesta ei ole taitoa kysyä terveydenhuollossa.

Hiv-tukikeskuksen syksyllä 2013 käynnistyneen Taito kysyä – Lupa puhua -kampanjan tarkoituksena on rikkoa miesten väliseen seksiin liittyvää puhumattomuuden kulttuuria terveydenhuollossa ja kohderyhmässä sekä tuottaa terveydenhuollon ammattilaisille suunnattua valtakunnallista koulutusta.

Valtakunnallista koulutusta terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille

Terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille suunnatun koulutuksen tavoitteena on parantaa ammattilaisten taitoa kohdata potilaat ja asiakkaat seksuaalista moninaisuutta kunnioittavalla tavalla ja sen kautta huomioida paremmin myös miehet, joilla on seksiä miesten kanssa. Koulutus antaa konkreettisia työkaluja seksitautien ennaltaehkäisyn ja seksuaaliterveysasioiden puheeksi ottamiseen homo- ja bimiesten kanssa.

Hiv-säätiö on toteuttanut homo- ja bimiehille suunnatun valtakunnallisen kyselyn, jossa selvitettiin minkälaisia asenteita homo- ja bimiehet kohtaavat käyttäessään terveydenhuollon palveluita, ja miten heidän seksuaaliterveyteen liittyvät erityiskysymykset huomioidaan potilastilanteissa. Kyselytulosten avulla koulutukseen on suunniteltu ajankohtaisia ja käytännönläheisiä esimerkkejä sekä ratkaisumalleja erilaisissa potilastilanteissa hyödynnettäviksi.

Koulutuksen sisältö

Seksuaalisen suuntautumisen merkitys asiakkaan kokonaisvaltaisessa kohtaamisessa

 • Heteronormatiivisuus ja hetero-olettamus sekä niiden tunnistaminen
 • Homo- ja biseksuaalisuuden monimuotoisuus
 • Seksuaalivähemmistöihin kuuluvien erityisen tuen tarve

Homo- ja bimiesten erityisyys seksuaaliterveyteen liittyvissä kysymyksissä

 • Määritelmiä: MSM, homo, bi
 • Erityisyyden historia
 • Sosiaalisten suhteiden erityisyys
 • Homo- ja bimiesten erityisyys hiv-tartuntojen ehkäisyssä

Puheeksiotto ja työkalut asiakastyössä

 • Käytetyn kielen merkitys
 • Tietoisuus omista asenteista ja sisäistetyistä normeista
 • Mahdollistava tila ja ympäristö
 • Käytännön harjoitukset

Tilaa työ- tai opiskelijaryhmälle maksuton koulutus

 • Kouluttajat: Hivpointin seksuaaliterveysneuvontaan, seksuaaliseen moninaisuuteen ja kouluttamiseen perehtyneet asiantuntijat.
 • Kesto: 3-5h. Tarkempi ajankohta sovitaan Hivpointin koulutuksesta vastaavan suunnittelijan kanssa.
 • Sijainti: Koulutuspaikka sovitaan aina tapauskohtaisesti. Mahdollisuuksien mukaan koulutus toteutetaan tilaajan työpaikalla.
 • Ryhmän koko: Suositeltava ryhmäkoko on vähintään 10–20 henkilöä. Sovitaan tapauskohtaisesti.
 • Hinta: Koulutuksista peritään kouluttajien mahdolliset matkakustannukset.
 • Materiaalit: Kolutukseen osallistunut ryhmä saa opetusmateriaalin omaan käyttöönsä. Koulutukseen osallistuneet ammattilaiset ja opiskelijat saavat halutessaan osallistumisestaan todistuksen.

Koulutuspyynnöt ja lisätiedot:

Veera Leppänen
suunnittelija
Miesten kesken -työ
veera.leppanen [at] hivpoint.fi
puh. 0207 465 772