Kampanjat

Hiv-tartuntojen määrän perusteella hiv-infektio on EU:n alueella suhteellisen rajattu terveysongelma. Hiv-tartuntaan liittyy kuitenkin sosiaalisia tekijöitä, jotka lisäävät sen aiheuttamaa yhteiskunnallista taakkaa sekä altistavat tartunnan saaneet eriarvoisuudelle ja syrjinnälle.

Muiden EU-maiden tapaan suomalaista hiv-työtä ohjaa kansallinen hiv-strategia. Strategian mukaan hiv-infektioiden matalan esiintyvyyden alueilla, kuten Suomessa, ennaltaehkäisy tulee suunnata hivin kannalta keskeisiin väestöryhmiin. Ennaltaehkäisytyötä edistää hiv-tietoisuuden ylläpitäminen ja lisääminen myös koko väestön tasolla. Se auttaa vähentämään hiv-tartunnan saaneisiin kohdistuvaa stigmaa ja syrjintää. (THL, Suomen hiv-strategia 2013–2016)

Suomen hiv-strategian mukaisesti Hivpoint toteuttaa kohdennettua vaikuttamistyötä muun muassa suuremmassa hiv-riskissä oleville matkailijoille, maahanmuuttajille, nuorille, miehille, joilla on seksiä miesten kanssa sekä hiv-tartunnan saaneille. Kohderyhmätyötä tehdään muun muassa toteuttamalla erilaisia vaikuttamiskampanjoita.

Kampanjoiden avulla pyritään tavoittamaan haavoittuvassa asemassa olevia yksilöitä, puolustamaan heidän oikeuksiaan, lisäämään hiv-tietoisuutta ja -testausta, vähentämään tartuntoja ja tuomaan hiv-tartuntoihin liittyviä ajankohtaisia asioita esille yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Ajankohtaiset kampanjat

Turvallisesti Thaimaassa! – Turvaseksikampanja suomalaisille Thaimaan matkailijoille

It’s a Jungle Out There -kampanja nuorille matkailijoille yhteistyössä Kilroy Finlandin kanssa

Taito kysyä – Lupa puhua -kampanja  – Kehittää sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisten taitoa kohdata potilaat ja asiakkaat seksuaalista moninaisuutta kunnioittavalla tavalla ja sen kautta huomioida paremmin myös miehet, joilla on seksiä miesten kanssa

Hankkeet

Hivpoint toteuttaa ja osallistuu oman perustoimintansa ohella kehittämishankkeisiin. Hankkeet liittyvät usein koulutustarjonnan ja -materiaalien sekä uusien toimintamallien kehittämiseen. Pääasialliset koulutustoiminnan kohderyhmät ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset sekä ammattiin opiskelevat. Muita kohderyhmiä ovat nuoret, nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset, maahanmuuttajat sekä maahanmuuttajatoimijat.

Hankkeet toteutetaan osin projektirahoituksella. Hankkeiden avulla kehitetyt työmallit ja työkalut implementoidaan osaksi Hivpointin perustoimintaa tai laajempia yhteistyömalleja.