Hankkeet

Hiv-säätiö / Hivpoint toteuttaa ja osallistuu oman perustoimintansa ohella kehittämishankkeisiin. Hankkeet liittyvät usein koulutustarjonnan ja -materiaalien sekä uusien toimintamallien kehittämiseen. Pääasialliset koulutustoiminnan kohderyhmät ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset sekä ammattiin opiskelevat. Muita kohderyhmiä ovat nuoret, nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset, maahanmuuttajat sekä maahanmuuttajatoimijat.

Hankkeet toteutetaan osin projektirahoituksella. Hankkeiden avulla kehitetyt työmallit ja työkalut implementoidaan osaksi Hivpointin perustoimintaa tai laajempia yhteistyömalleja.