Hiv-stödcentralen under sina 30 år byter namn till Hivpoint år 2017

14.10.2016

Hiv-point_rgb

Logo: Dynamo & Son

Hiv-stödcentralen (tidigare Aids-stödcentralen), som idag firar 30-årsjubileum, har under sin verksamhetstid fått uppleva de historiska omvälvningar som en fungerande hiv-medicinering fört med sig. Från att ha inneburit en dödsdom har hiv blivit en kronisk sjukdom, med vilken man kan leva ett fullvärdigt och symtomfritt liv. De senaste forskningsresultaten visar att medicineringen förhindrar att hiv smittar vid oskyddat sex. I en omvärld i förändring har även Hiv-stödcentralens verksamhet fått nya former. Därför byter Hiv-stödcentralen namn till Hivpoint och förnyar organisationens visuella image i början av 2017.

Att stödja personer som lever med hiv är fortfarande en viktig del av verksamheten, men idag ligger tyngdpunkten på förebyggande och påverkande arbete. Namnet Hivpoint beskriver bättre vår verksamhet i ett alltmer internationellt Finland. Vår point är att ha koll på allt som rör hiv och här får man information och stöd i frågor som gäller hiv, konstaterar Hiv-stödcentralens verksamhetsledare Jukka Keronen.

Goda resultat av riktade hiv-testningstjänster med låg tröskel

År 2014 ändrade Hiv-stödcentralen sin praxis så att testningstjänsterna allt bättre riktas till målgrupperna för arbetet med att förebygga hiv. Testet görs anonymt och utan tidsbeställning vid Hiv-stödcentralens verksamhetsställen. Dessutom finns det en hiv-testbil som tar snabbtestet till de platser där människorna rör sig och vistas. Tack vare de riktade testerna och den låga tröskeln upptäcks genom Hiv-stödcentralens tester mer än en tiondel av alla nya hiv-fall som konstateras i Finland. Av de fall där hiv överförts vid sex mellan män konstateras så många som en tredjedel vid Hiv-stödcentralen.

Gratis preventivmedel till alla unga

Hiv-stödcentralen stöder även de invånarinitiativ som tagits i städer runt om i Finland för gratis preventivmedel till alla unga. Det gäller framför allt utdelning av gratis kondomer tillsammans med mångsidig sexualupplysning. Hiv är sällsynt bland unga, men den allmänna förekomsten av andra sexuellt överförbara infektioner visar att oskyddat sex är vanligt.

Tjänster som gäller de ungas sexuella och reproduktiva hälsa bör effektiviseras, i enlighet med rekommendationerna från social- och hälsovårdsministeriet samt Institutet för hälsa och välfärd (THL). Enligt THL:s rekommendation bör man sköta om de ungas sexuella hälsa, oberoende av deras sexuella inriktning och könsidentitet eller övriga bakgrund, i enlighet med diskrimineringslagen och jämställdhetslagen. Förslagen har bl.a. omfattat gratis preventivmedel till under 20-åringar, men tills vidare har endast ett fåtal kommuner följt rekommendationen. I de kommuner som erbjuder gratis preventivmedel har antalet aborter bland unga minskat avsevärt och även överföringen av könssjukdomar har minskat, konstaterar Hiv-stiftelsens ordförande riksdagsledamot Aino-Kaisa Pekonen.

Hiv-stödcentralen – redan 30 år av hiv-arbete

  • Aids-stödcentralen grundades 1986.
  • Organisationen ombildades till en stiftelse 1997, då Hiv-stiftelsen grundades.
  • Aids-stödcentralen bytte namn till Hiv-stödcentralen 2011.
  • Hiv-stiftelsens styrelseordförande 2016 är riksdagsledamot Aino-Kaisa Pekonen, vice ordförande är riksdagsledamot Annika Saarikko och Otso Arponen.
  • Syftet med Hiv-stödcentralens verksamhet är att förebygga överföring av hiv, att stöjda personer som lever med hiv eller är oroliga för att ha smittats och deras anhöriga samt att främja de mänskliga och grundläggande rättigheterna för dem som lever med hiv.
  • Till Hiv-stödcentralens tjänster hör riksomfattande rådgivningstjänster per telefon och via nätet, anonyma och avgiftsfria hiv-snabbtest, stöd- och socialtjänster för dem som lever med hiv samt utbildningstjänster och produktion av material för anställda inom social- och hälsovårdssektorn och det pedagogiska området.
  • Det riktade förebyggande och påverkande arbetet sker i form av arbete för att främja ungas sexuella hälsa och för att förhindra att resenärer smittas av hiv, mångkulturellt hiv-arbete samt tryggt män emellan –arbete. (Miesten kesken turvallisesti –työ).
  • Hiv-stödcentralen byter namn till Hivpoint år 2017.

Kontakt informationen:

Vilma Pietilä (finskspråkig)
Kommunikationschef
Hiv-stödcentralen
Tel. 0400 241 465
vilma.pietila@hivpoint.fi

Jukka Keronen (finskspråkig)
verksamhetsledare
Hiv-stödcentralen
Tel. 040 564 8814
jukka.keronen@hivpoint.fi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Syötä laskutoimituksen vastaus alla olevaan kenttään *