17.7.2017

Globaalin hiv-epidemian loppu oli jo näkyvissä – pääsemmekö maaliin?

liidulla maahan piirtäminen_unsplash_aaron-burden-73461

Järjestöt vetoavat New Yorkissa hiv-työn rahoituksen puolesta

Tiesitkö, että näinä heinäkuun viikkoina New Yorkissa käydään tiukkaa keskustelua Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteista? Yksi keskustelussa olevista tavoitteista on terveyden edistäminen, jonka alla käsitellään kansainvälistä hiv-työtä ja sen rahoitusta. Hivpoint ja Positiiviset ry yhdessä muiden pohjoismaisten hiv-järjestöjen kanssa kehottavat hallituksia sitoutumaan hiv-, tuberkuloosi- ja malariatyötä tekevän Global Fundin rahoittamiseen. Global Fund tarvitsee riittävät resurssit, jotta uusien hiv-tartuntojen määrän kasvu voidaan pysäyttää.

Käsitys hivistä kaikkia maailman maita koskettavana terveyskysymyksenä on mullistunut. Vielä tämän vuosituhannen alussa hiv näytti olevan pysäyttämätön sairaus. Hoitamattomat tartunnat aiheuttivat vuosittain yli kaksi miljoonaa kuolemaa ja lamauttivat kokonaisia yhteiskuntia. Kansainvälinen yhteisö astui kuitenkin ennennäkemättömällä tavalla esiin, ja alkoi tehdä päättäväisesti töitä hivin ennaltaehkäisyssä ja lääkkeiden saattamisessa yhä useamman ulottuville. Määrätietoinen tuki hiv-työlle sekä tieteen läpimurrot ovat tuoneet meidät lähelle ratkaisevaa hetkeä. Kun vielä vuosituhannen alussa vain 700 000 hiv-tartunnan saanutta oli hoidon piirissä, on tuo luku yli kaksikymmenkertaistunut vuoteen 2016 tultaessa.

Hiv-lääkitys on ottanut valtavia harppauksia, ja sen avulla voi elää täysipainoista, oireetonta elämää. Nykyisin lääkitys toimii jopa niin hyvin, että se estää hivin tarttumisen seksissä ilman kondomia. Mitä useampi käy testeissä, saa tiedon tartunnastaan ja pääsee lääkityksen piiriin, sitä todennäköisempää on, että hiv-tartuntojen kasvu loppuu vielä meidän elinaikanamme. Hiv-lääkityksen edistysaskeleet ovat valaneet toivoa myös päättäjiin. Niinpä kansakuntien yhteinen kestävän kehityksen tavoite 3.3 kuuluu: pysäytämme hiv/aids-epidemian vuoteen 2030 mennessä.

Tavoite on kunnianhimoinen, ja yhä saavutettavissa. Mutta riittääkö poliittinen tahto sen toteuttamiseen? Tätä kysyvät Pohjoismaiset hiv-järjestöt yhteisessä kirjeessään New Yorkin kokoukseen osallistuville hallituksille. Kokonaisvaltainen tuki kansainväliselle hiv-työlle horjuu, ja monet onnistuneet ohjelmat ovat vaarassa romahtaa. Global Fund, joka etsii tehokkaimmat tavat rahoittaa hiv-, tuberkuloosi- ja malariaohjelmia, kipuilee ilman tarvittavia resursseja. Pohjoismaat ovat jo pitkään olleet kansainvälisen hiv-työn eturintamassa. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen on Suomellekin tärkeä kehitysyhteistyön painopiste. Nyt käsissämme on ratkaiseva hetki uudistaa lupaus siitä, että hiv-työtä ei unohdeta osana kestävää kehitystä.

Hiv-epidemian loppu on jo näkyvissä, mutta jotta pääsemme maaliin, tarvitaan pohjoismaista sisua, tahtoa ja resursseja.

Lue pohjoismaisten hiv-järjestöjen kirje täällä.


Kommentoi: