Positiivisesta testituloksesta kertominen asiakkaalle

TestauskuvaKun asiakas saa tiedon, että hänellä on todettu hiv-tartunta, ensimmäisellä kohtaamisella ammattihenkilön kanssa on suuri merkitys. Ensimmäinen kohtaaminen terveydenhuollon ammattilaisen kanssa vaikuttaa olennaisesti siihen, miten hiv-tartunnan saanut selviää tiedon aiheuttamasta kriisistä.

Sekä positiivinen pikatesti- että suoniveritestitulos tulee vahvistaa varmistustestillä. Vastausta odottelevalle asiakkaalle tulee järjestää tarvittaessa keskustelu- tai kriisiapua.

Hiv on Suomessa krooninen sairaus, johon on hyvä, toimiva lääkitys. Lääkityksen ansiosta tartunnan saanut voi elää tavallista, omannäköistään elämää. Tästä huolimatta tieto sairaudesta on aina elämän mullistava tieto ja ammattilaisen rauhallinen tuki ja tuoreimpaan tietoon perustuvat neuvot ovat asiakkaalle tärkeitä. Tartunnasta kerrottaessa asiakkaalle on hyvä huomioida seuraavia seikkoja.

Positiivisesta hiv-testituloksesta keskusteleminen

Kun asiakkaalle kerrotaan positiivisesta hiv-testituloksesta, tulee kertominen tehdä rauhallisessa ja turvallisessa ilmapiirissä. Asiakkaalle on hyvä varata riittävästi aikaa ja tieto on hyvä kerrata. Tilanteessa on tärkeää varmistaa, että asiakas ymmärtää mitä testitulos tarkoittaa ja miten asian kanssa edetään, eli mikä on jatkotutkimus- ja hoitopaikka.

Työntekijän on tiedostettava omat arvonsa, asenteensa ja ennakkoluulonsa, sekä tietämyksensä hivistä. Tärkeintä asiakkaan kannalta on empaattinen ja ammatillinen asiakkaan reaktioiden kohtaaminen. Tieto saattaa laukaista asiakkaassa kriisin ja asiakkaalla tulee olla lupa ja mahdollisuus näyttää tunteensa kuulleessaan hiv-tartunnastaan.

Kun kerrotaan asiakkaalle positiivisesta hiv-testituloksesta:
• rauhallinen ja turvallinen ilmapiiri
• riittävästi aikaa
• varmistetaan, että asiakas ymmärtää mitä testitulos tarkoittaa
• miten tästä eteenpäin jatketaan (jatkotutkimus- ja hoitopaikka)
• tieto saattaa laukaista asiakkaassa kriisin
• työntekijä tiedostaa omat arvonsa, asenteensa, ennakkoluulonsa ja tietämyksensä hivistä
• empaattinen ja ammatillinen asiakkaan reaktioiden kohtaaminen
• asiakkaalla on lupa ja mahdollisuus näyttää tunteensa

Ohjauksen ja neuvonnan sisältö positiivisen tuloksen jälkeen

Saatuaan tiedon positiivisesta hiv-testituloksesta asiakkaan on tärkeää saada oikea tieto hiv-tartunnasta. Hiv-tartunnan saanut henkilö saa toimivan lääkityksen ja hän voi elää tavallista, omannäköistään elämää. Hiv ei tartu lääkityksellä olevalta henkilöltä, jonka virusmäärät ovat mittaamattomalla tasolla, eikä hiv tartu missään arkipäiväisissä tilanteissa. Kaikki hivin tartuntatavat on kerrattava. Asiakkaan kanssa käydään läpi hivin hoitopaikan yhteystiedot, mahdollisen ensikäynnin ajankohta, miten yhteydenotto tapahtuu. Asiakkaan psyykkisiin ja sosiaalisiin voimavaroihin on hyödyllistä keskittyä; keitä ovat asiakkaan läheiset, joille asiasta voi kertoa, asiakkaalle tuodaan tietoa vertaistuesta, auttavasta puhelimesta ja mahdollisesta tukihenkilöstä.

Ohjauksen ja neuvonnan sisältö, kun positiivisesta tuloksesta on kerrottu:
• hivin hoito ja lääkityksen vaikutus: hiv ei tartu lääkityksellä olevalta henkilöltä, jonka virusmäärät ovat mittaamattomalla tasolla
• hivin tartuntatavat: miten hiv tarttuu ja miten hiv ei tartu
• hoitopaikan yhteystiedot, mahdollisen ensikäynnin ajankohta, miten yhteydenotto tapahtuu
• asiakkaan selviytymiskeinot; läheiset, ystävät, vertaistuki, auttavat puhelimet, tukipalvelut (Hivpoint, Positiiviset Ry, valtakunnallinen kriisipuhelin ym.

Oikean tiedon antaminen hiv-infektiosta kroonisena sairautena auttaa asiakasta

Hivin kanssa voi elää hyvää ja omannäköistä elämää. Ammattilaisen esiin tuoma oikea tieto hiv-infektiosta kroonisena sairautena auttaa asiakasta. On tärkeää rauhoittaa asiakasta, kertoa, että hän tai hänen läheisensä eivät ole hengenvaarassa. Myös lääkityksen tartunnan estävä vaikutus on hyvä tuoda esiin, koska sillä on merkittävä vaikutus intiimeissä ihmissuhteissa.

Oikean tiedon antaminen auttaa asiakasta:
”Ei ole mitään hätää, hiviä voidaan hoitaa lääkityksellä”
”Lääkitys estää hivin etenemisen”
”Lääkitys estää hivin tarttumisen seksikumppaneihin”
”Lääkityksen ansiosta voi saada terveitä lapsia”
”Hiv ei vaikuta työhön, opiskeluun, harrastuksiin tai ihmissuhteisiin”
”Sinä selviät tästä”