Sosiaaliohjaus

Sosiaaliohjauksella tarkoitetaan asiakkaiden ohjaamista psykososiaalista tukea täydentävien palveluiden piiriin. Sosiaaliohjauksessa käsiteltävät asiat voivat liittyä esimerkiksi asumiseen, oleskelulupaan, toimeentuloon, työelämään, opiskeluun tai erilaisiin etuuksiin ja oikeuksiin.

Sosiaaliohjauksessa voi kysyä neuvoa myös mahdollisissa syrjintätilanteissa tai päihdeongelmiin ja perhetilanteisiin liittyvissä asioissa.

Hivpointin sosiaaliohjauksen tavoitteena on toimia asiakkaalle sekä muille sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajille hiv-asiantuntijana sekä tarjota konsultaatiota tarvittaessa.

Sosiaaliohjauspalveluita voi tiedustella numerosta 0207 465 705 (ma-to klo 10-15.30).