Sopeutumisvalmennuskurssit

Kenelle kurssit on tarkoitettu?

Hivpoint järjestää sopeutumisvalmennuskursseja hiv-tartunnan saaneille. Perhekursseille sekä pareille tarkoitetuille kursseille voivat osallistua myös hiv-positiivisten perheenjäsenet.

Vuosittain järjestetään kursseja sekä uusille hiv-tartunnan saaneille että jo pidempään hivin kanssa eläneille, maahanmuuttajataustaisille naisille ja perheille. Lisäksi järjestetään leirejä ja tapaamisia hiv-tartunnan saaneille lapsille.

Kurssien sisältö

Kurssien tavoitteena on tukea toimintakykyä ja elämänhallintaa, löytää voimavaroja sekä saada vertaistukea toisilta tartunnan saaneilta. Kursseista voivat hyötyä sekä hiljattain tartunnastaan tiedon saaneet että pitkään hiv-positiivisina eläneet. Kursseilla on ammatillisesti ohjattua ryhmätyöskentelyä, luentoja sekä virkistäytymistä. Kurssit toteutetaan Etelä- Suomessa ja ne kestävät 2-4 vuorokautta.

Tarkemmat ajankohdat ja sisällöt sekä hakulomake löytyvät alta. Haku kullekin kurssille alkaa 10 viikkoa ennen kurssia.

Lisätietoa kursseista: katariina.huuhka@hivpoint.fi

Kustannukset

Kurssit ovat asiakkaille maksuttomia.

Matkakustannuksia koskeviin käytäntöihin on tullut muutos heinäkuussa 2014. Hivpoint tarjoaa maksuttoman yhteiskuljetuksen Helsingistä kurssipaikkaan. Muista matkakustannuksista vastaa kurssilainen itse. Jos matkakustannukset muodostavat esteen kurssille hakeutumiselle, ole yhteydessä joko Katariina Huuhkaan (katariina.huuhka@hivpoint.fi) tai kyseessä olevan kurssin työntekijöihin.

Kun kurssilainen on kurssille hyväksymisen jälkeen vahvistanut ilmoittautumisensa, on ilmoittautuminen sitova. Mikäli kurssilainen peruu tulonsa ilman perusteltua syytä, vastaa hän peruuntumisesta aiheutuneista mahdollisista kustannuksista.

Palautetta menneiltä kursseilta

Kursseille osallistuneet ovat kertoneet saaneensa kursseilta uutta voimaa arkeen ja luottamusta tulevaisuuteen.

”Kävin sopeutumisvalmennuskurssilla viime vuonna ensimmäistä kertaa. Ilmoittautuminen kurssille tuntui jännittävältä. Mietin pitkään, tarvitsenko sopeutumisvalmennusta ollenkaan. Onneksi ilmoittauduin mukaan. Jännitys helpotti jo ennen kurssia, kun työntekijä soitti minulle. Kurssin ilmapiiri oli hyväksyvä ja kannustava ja sain paljon tukea sekä muilta hiv-positiivisilta että Hiv-tukikeskuksen työntekijöiltä.”

Ammattilaisten ja vertaisten kanssa keskustelu ja kokemusten jakaminen auttaa näkemään ja jäsentämään omaa elämäntilannetta uudella tavalla. Erityisesti vertaisten tapaaminen turvallisessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä on ollut monelle arvokas kokemus ja kursseilla onkin solmittu paljon uusia ystävyyssuhteita.

Vuoden 2017 kurssit

Tarkemmat esittelyt kurssien sisällöstä ilmestyvät kunkin kurssin alle ennen hakuajan alkamista. Kursseille voi hakea täyttämällä webropol-lomakkeen hae kurssille, täyttämällä ja postittamalla paperisen hakulomakkeen hakulomake tai suoraan sähköpostilla kunkin kurssin vetäjälle.

 

Monikulttuurinen naisten kurssi 5.-7.5.2017

Kurssin tavoitteena on tarjota hiv-positiivisille keinoja ylläpitää omaa terveyttään ja hyvinvointiaan niin psyykkisesti kuin fyysisesti. Kurssin työmuotoina ovat liikunta sekä ryhmäkeskustelut ja luennot. Kurssin hakuaika on 27.2.-9.4.2017

Hakulomake naisten kurssi 2017

Application for Women´s Resource Camp 2017

 

Monikulttuurinen perhekurssi 30.6.-2.7.

Monikulttuurisen perhekurssin tavoitteena on tarjota maahanmuuttajataustaisille hiv-positiivisille ja heidän läheisilleen mahdollisuus sekä ammatilliseen tukeen että vertaistukeen. Kurssin työskentelymuotona on ryhmäkeskustelut. Kurssi tarjoaa myös mukavaa yhdessäoloa ja kurssin tavoitteena on olla voimaannuttava. Lasten aktiviteeteista ja ohjelmasta vastaavat Hivpointin järjestämät lastenhoitajat. Kurssin hakuaika on 24.4.-4.6.2017

Hakulomake perhekurssi 2017

Application for Women´s Resource Camp 2017

 

 Hyvinvointikurssi 1.-3.9.2017

Kurssi on tarkoitettu kaikille hiv-positiivisille. Kurssin tavoitteena on tarjota keinoja fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseen ja ylläpitämiseen. Kurssilla on tarjolla liikuntaa, luentoja ja vertaistukea. Kurssin hakuaika on 19.6.- 28.7.2017.

Kurssiesite

 

Tietoa ja voimavaroja hiv-tartunnan alkuvaiheeseen, Helsinki 11.-12.11.2017.

Kurssi on tarkoitettu hiv-positiivisille, joiden tartunta on todettu viime vuosien aikana tai jotka eivät ole aiemmin osallistuneet Hiv-tukikeskuksen kursseille. Kurssilla saa tietoa hiv-tartunnan kanssa elämiseen ja keinoja hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitämiseen sekä vertaistukea. Kurssin hakuaika on 4.9.-15.10.2017.

Kurssiesite

Positiiviset ry:n elämänhallintakurssit

Positiiviset ry järjestää hiv-tartunnan saaneille maksuttomia elämänhallintakursseja. Kurssit ovat tarkoitettu kaikille Suomessa asuville hiv-positiivisille sekä heidän läheisilleen. Kursseille osallistuminen ei edellytä Positiiviset ry:n jäsennyyttä. Molemmilla kursseilla järjestetään vapaamuotoisen oleskelun lisäksi keskustelutilaisuuksia liittyen hivin kanssa elämiseen. Lue lisää