Palvelut maahanmuuttajille

Maahanmuuttajille suunnatuista palveluista löytyy tietoa myös englannin ja venäjän kielellä.

Hiv-positiivinen maahanmuuttaja

Hiv-tartunnan saaneilla maahanmuuttajilla on mahdollisuus saada yksilöllistä tukea ja kriisiapua. Myös kotikäynnit ja perhekohtaiset tapaamiset yhdessä työntekijän ja tartunnan saaneen läheisten kanssa ovat sovittavissa. Kaikki Hivpointin palvelut ovat maksuttomia, nimettömiä ja luottamuksellisia. Palveluita on mahdollisuus saada suomen, venäjän, somalin ja englanninkielellä. Tulkin käyttö on mahdollista asiakkaan toivomuksesta.

Osallistu vertaistukiryhmään Helsingissä!

Vertaistukiryhmässä on mahdollisuus tavata toisia hiv-tartunnan saaneita maahanmuuttajia. Vertaistukiryhmä on avoin kaikille hiv-tartunnan saaneille maahanmuuttajille ja heidän läheisilleen riippumatta uskonnosta tai kulttuuritaustasta, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai maassaolo-statuksesta.

Tukipalveluihin ja vertaistukiryhmään liittyvissä asioissa ota yhteyttä monikulttuurisen työn suunnittelijoihin: Niina Laaksonen, niina.laaksonen(at)hivpoint.fi, puh. 0207 465 726, tai Michelle Sahal-Estimé, michelle.sahalestime(at)hivpoint.fi.

Osallistu sopeutumisvalmennuskursseille!

Hivpoint järjestää hiv-positiivisille maahanmuuttajille ja heidän läheisilleen kaksi kertaa vuodessa, yleensä 2-3 vuorokauden pituisia leirejä. Katso tarkempia tietoja täältä.